U Opštoj bolnici Medigroup u subotu 26. aprila održan je kurs kontinuirane edukacije pod nazivom “Trauma oka” a u organizaciji Specijalne bolnice za oftalmologiju Miloš klinike - članice privatne medicinske platforme Medigroup.

Ovaj vid edukacije privukao je veliku pažnju stručne javnosti, imajući u vidu činjenicu da se svaki oftalmolog specijalista u svojoj svakodnevnoj praksi sreće sa ovom tematikom.

Rukovodilac kursa bio je profesor dr Ferenc Kuhn, predsednik svetskog udruženja za povrede oka, koji inače već 6 godina radi na Miloš klinici, specijalnoj bolnici za oftalmologiju kao hururg-konsultant.

Ovaj edukativni kurs je obradio klasifikaciju povreda oka, procenu težine povrede u momentu prvog pregleda, kao i mogućnosti davanja prognoze na osnovu skora traumatskih faktora. Takodje, bilo je reči o usvajanju savremene doktrine u pogledu protokola, stepenica i tajminga lečenja kod traume oka - hitnost primane obrade rane u cilju očuvanja anatomskog integriteta oka, ali i procena momenta kada treba raditi sledeću operaciju kod težih povreda što direktno utiče na kajnji ishod lečenja.

Tokom kursa prikazani su načini primarne obrade povrede (video materijal), kao i upotreba šavnog materijala. Prikazane su i metode operativnog lečenja traumatske katarakte, ablacije retine i sekundarnog glaukoma, kao i uklanjanje intraokularnih stranih tela. Poseban akcenat je stavljen na prevenciju i lečenje infekcija oka kao posledica traume.

Između ostalog, profesor dr Ferenc Kuhn je prikazo svoju novu metodu u lečenju duplih perforacija oka.

 

 

 

Povezane objave