U okviru programa redovnih kontinuiranih medicinskih edukacija Dom zdravlja Medigroup dr Ristić organizuje nacionalni kurs Lečenje hroničnih rana.

Kursa će biti održan u Domu zdravlja Medigroup Dr Ristić, Pariske komune 26, u subotu 2. novembra 2019. sa početkom u 10h.

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019. pod evidencionim brojem А-1-1678/19 za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Broj bodova za predavača: 8
Broj bodova za slušaoce: 4

Predavači su dr Borisav Mandić, Prof. dr Dragan Nikolić, Doc. dr Radoje Simić, dr Olga Osipov, vms. Sanja Mrdjanov.

Maksimalan predviđen broj slušalaca po kursu: 30 
Cena kursa: 5000 RSD

Prijavu za učešće na kursu pošaljite na e-mail sanja.mrdjanov@medigroup.rs najkasnije do 25.10.2019. i poslaćemo Vam instrukcije za plaćanje.

Za sve eventualne dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju od ponedeljka do petka  od 8 do 16h, osoba za kontakt Sanja Mrdjanov telefon 011 40 40 100 lok 2033.

Povezane objave