U okviru programa redovnih kontinuiranih medicinskih edukacija Dom zdravlja Medigroup dr Ristić organizuje nacionalni kurs Lečenje hroničnih rana.

Kurs će biti održan u Domu zdravlja Medigroup Dr Ristić, Pariske komune 26, u četvrtak 23. januara 2020. sa početkom u 15:30h.

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019. pod evidencionim brojem А-1-1678/19 za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Broj bodova za predavača: 8
Broj bodova za slušaoce: 4

Predavači su dr Borisav Mandić, Prof. dr Dragan Nikolić, Doc. dr Radoje Simić, dr Olga Osipov, vms. Sanja Mrdjanov.

Maksimalan predviđen broj slušalaca po kursu: 25 
Cena kursa: 5000 RSD

Prijavu za učešće na kursu pošaljite na e-mail sanja.mrdjanov@medigroup.rs najkasnije do 17.01.2020. i poslaćemo Vam instrukcije za plaćanje.

Za sve eventualne dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju od ponedeljka do petka  od 8 do 16h, osoba za kontakt Sanja Mrdjanov telefon 011 40 40 100 lok 2033.

Program kontinuirane medicinske edukacije Lečenje hroničnih rana

Satnica Tema Metod obuke Predavač
15:15 do 15:45 Registracija učesnika, ulazni test    
15:45 do 16:30 Definicija, vrste, klinička slika, lečenje akutnih i hroničnih rana Predavanje, prikaz slučajeva Dr Borisav Mandić
16:30 do 16:45 Dermatološki aspekt lečenja hroničnih rana Predavanje Dr Olga Osipov
16:45 do 17:00 Dijabetično stopalo - uloga MST u timu za lečenje hroničnih rana  Predavanje, prikaz slučajeva vms Sanja Mrdjanov
17:00 do 17:15 Hirurški aspekt lečenja komplikacija dijabetičnog stopala Predavanje, prikaz slučajeva Prof. Dr Dragan Nikolić
17:15 do 17:30 Pauza    
17:30 do 18:00 Savremeno lečenje ožiljaka Predavanje, prikaz slučajeva Doc. Dr Radoje Simić
18:00 do 19:00 Prikaz različitih vrsta obloga za lečenje rana. Vrste rana i predlozi za lečenje. Kompresivna terapija u lečenju venskih ulceracija Interaktivna i praktična nastava Dr Borisav Mandić, vms Sanja Mrdjanov
19:00 do 19:15 Pauza    
19:15 do 20:15 Diskusija, izlazni test    

Povezane objave