Predavači:

Prof. dr Đorđije Šaranović, Opšta bolnica MediGroup
Prof. dr Dragan Mašulović, Klinički centar Srbije
Doc. dr Aleksandra Đurić-Stefanović, Klinički centar Srbije
Doc. dr Jelena Kovač, Klinički centar Srbije
Dr sci. med. Ivana Blažić, KBC Zemun
Dr Smilja Rančić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica MediGroup

06. Decembra do 07. Decembra 2019, Opšta bolnica MediGroup, Milutina Milankovića 3, Beograd. Planirana mesta su popunjena.

Za više informacija možete da kontaktirate dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs


Radiologija peritoneuma, omentuma, mezenterijuma i retroperitoneuma

Rukovodilac KE: Prof. dr Đorđije Šaranović
Kontakt: Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100
E-mail adresa: marija.kozomara@medigroup.rs
Naziv programa: Radiologija peritoneuma, omentuma, mezenterijuma i retroperitoneuma
Datum: 06. 12. - 07. 12. 2019, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Sati učenja tokom KE: 12 sati i 15 minuta 
Ciljna grupa: Lekari
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: Planirana mesta su popunjena
Cena: 25 € (dinarska protivvrednost) za specijalizante
50 € (dinarska protivvrednost) za lekare specijaliste
Podaci za uplatu Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: Prijava za KME Decembar 2019 godine , Opšta bolnica Medigroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd prema prodajnom kursu NBS na dan uplate. Svrha uplate: Prijava za školu Radiologije peritoneuma, omentuma, mezenterijuma i retroperitoneuma
Edukativni ciljevi: Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju pacijenata sa patološkim promenama u peritoneumu, omentumu, mezenterijumu i retroperitoneumu
Broj bodova: 6

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
Petak, 06. Decembar 2019.

 

Satnica Tema Metod obuke Predavač
14:00 do 14:45 Registracija učesnika    
14:45 do 15:00  Uvodna reč, otvaranje    Prof. dr Đorđije Šaranović
15:00 do 15:45 Kliničko-radiološka embriologija Predavanje, prikaz slučajeva Dr Smilja Rančić
15:45 do 16:00 Diskusija    
16:00 do 16:45 Kliničko-radiološka anatomija Predavanje, prikaz slučajeva Prof. dr Đorđije Šaranović
16:45 do 17:00 Diskusija    
17:00 do 17:45 Intraperitonealno širenje bolesti  Predavanje, prikaz slučajeva Prof. dr Đorđije  Šaranović
17:45 do 18 :00 Diskusija    
18:00 do 18:45 Ekstraperitonealno širenje bolesti Predavanje, prikaz slučajeva Dr  Dragan Vasin 
18:45 do 19:00 Diskusija    

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
Subota, 07. Decembar 2019.

Satnica Tema Metod obuke Predavač
09:00 do 09:45 Širenje bolesti iz jetre i žučne kese  Predavanje, prikaz slučajeva Prof. dr Dragan Mašulović
09:45 do 10:00 Diskusija    
10:00 do 10:45 Širenje bolesti iz pankreasa Predavanje, prikaz slučajeva Doc. dr Jelena Kovač 
10:45 do 11:00 Diskusija    
11:00 do 11:45 Širenje bolesti iz bubrega i uretera Predavanje, prikaz slučajeva Dr Mirko Okiljević
11:45 do 12:00 Diskusija    
12:00 do 12:45 Širenje bolesti iz jednjaka, želuca i duodenuma Predavanje, prikaz slučajeva Doc. dr Aleksandra Đurić-Stefanović
12:45 do 13:00 Diskusija    
13:00 do 14:00 Pauza    
14:00 do 14:45 Širenje bolesti iz tankog creva  Predavanje, prikaz slučajeva Dr Smilja Rančić
14:45 do 15:00 Diskusija    
15:00 do 15:45 Širenje bolesti iz debelog creva  Predavanje, prikaz slučajeva Dr Ivan Popović
15:45 do 16:00 Diskusija    
16:00 do 16:45 Širenje ginekoloških obolenja Predavanje, prikaz slučajeva Dr sci. med. Ivana Blažić
16:45 do 17:00 Diskusija    
17:00 do 17:45 Širenje bolesti iz mokraćne bešike, prostate i rektuma  Predavanje, prikaz slučajeva Dr Dragan Vasin
17:45 do 18:00 Diskusija    
18:00 do 18:30 Podela sertifikata, zatvaranje    

 

Spisak predavača:

Prof. dr Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Prof. dr Dragan Mašulović, Klinički centar Srbije
Doc. dr Aleksandra Đurić-Stefanović, Klinički centar Srbije
Doc. dr Jelena Kovač, Klinički centar Srbije
Dr sci. med. Ivana Blažić, KBC Zemun
Dr Smilja Rančić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Povezane objave