Predavači:
Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka

01.02.2020. - 28.02.2020., Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

Škola kompjuterizovane tomografije (ct body)

Rukovodilac KE: Prof. dr Đorđije Šaranović
Kontakt: Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100
E-mail adresa: marija.kozomara@medigroup.rs
Naziv programa: ŠKOLA KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE
Datum: 01.02.2020. - 28.02.2020., Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Sledeći termini: 01.03. - 31.03.2020.
01.04. - 30.04.2020.
Sati učenja tokom KE: Teorijska nastava (predavanja) 16 sati
Praktičan rad (vežbe) 120 sati
Ciljna grupa: Lekari
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 4 (dve grupe po dva polaznika)
Cena: 500 € (dinarska protivvrednost) prema prodajnom kursu NBS na dan uplate bez  PDV-a
Podaci za uplatu: Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: Prijava za Školu kompjuterizovane tomografije. Opšta bolnica Medigroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd prema prodajnom kursu NBS na dan uplate. Svrha uplate: Prijava za Školu kompjuterizovane tomografije.
Edukativni ciljevi: Osposobljavanje polaznika za najefikasniju CT evaluaciju različitih patoloških stanja
Broj bodova: 6

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)
PLAN TEORIJSKE NASTAVE

Datum Satnica Tema Metod obuke Predavač
03.02.2020. 15:00 - 17:00 CT pluća Predavanje Dr Dragan Vasin
05.02.2020.

15:00 - 17:00

CT medijastinuma Predavanje Dr Ivan Popović
10.02.2020. 13:00 - 15:00 CT jetre Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
16.02.2020. 13:00 - 15:00 CT žučne kese i žučnih puteva Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
19.02.2020. 15:00 - 17:00 CT pankreasa Predavanje Dr Dragan Vasin
24.02.2020. 13:00 - 15:00 CT slezine Predavanje Dr Mirko Okiljević
26.02.2020. 13:00 - 15:00 CT urinarnih puteva Predavanje Dr Mirko Okiljević
28.02.2020. 15:00 – 17:00 CT GIT-a Predavanje Dr Ivan Popović

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

Datum Satnica Tema Metod obuke Predavač/mentor
01.02. - 28.02.2020. 08:00 – 14:00 za jednu grupu polaznika (dva lekara) CT body - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih problema
- rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Prof. dr Đorđije Šaranović  
Dr Mirko Okiljević
01.02. - 28.02.2020. 14:00 – 20:00 za drugu grupu polaznika (dva lekara) CT body - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih problema
- rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Dr Ivan Popović
Dr Dragan Vasin

SPISAK PREDAVAČA (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd

Povezane objave