Kurs je koncipiran u formi teoretskog dela gde će polaznici biti upoznati sa načinom pregleda, protokolima i obolenjima. Praktični deo podrazumeva praćenje i samostalno izvođenje/opis pregleda pod mentorskim nadzorom. Polaznici kursa će odraditi sve savremene protokole u skladu sa indikacijama za pregled, količinom i vrstom kontrastnog  sredstva, i sa izborom optimalne faze pregleda u svetlu smanjene količine primljene doze zračenja. Tokom trajanja kursa kolegama će biti omogućen rad sa eminentnim stručnjacima na najsavremenijem aparatu 128 MSCT.

Dobro došli!
Prof. dr Đorđije Šaranović

 

Škola je akreditovana kao Nacionalni kurs I kategorije,.
Datum: 16.08.2021.godine
Kurs je akreditovan od Zdravstvenog saveta Republike Srbije, evidencioni broj.A-1-972/21
Broj odluke o akreditaciji:153-01-00333/2021-01

Predavači:
Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka

01.10.2021. - 31.10.2021., Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

Škola kompjuterizovane tomografije

Rukovodilac KE: Prof. dr Đorđije Šaranović
Kontakt: Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100
E-mail adresa: marija.kozomara@medigroup.rs
Naziv programa: ŠKOLA KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE
Datum: 01.10.2021. - 31.10.2021., Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Sledeći termini: 01.12. - 31.12.2021.
01.03. - 31.03.2022.
01.04. - 30.04.2021.
Sati učenja tokom KE: Teorijska nastava (predavanja) 16 sati
Praktičan rad (vežbe) 120 sati
Ciljna grupa: Lekari
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 2 (dva polaznika)
Cena: 500 € (dinarska protivvrednost) prema prodajnom kursu NBS na dan uplate bez  PDV-a
Edukativni ciljevi: Osposobljavanje polaznika za najefikasniju CT evaluaciju različitih patoloških stanja
Broj bodova: 6

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)
PLAN TEORIJSKE NASTAVE

Datum Satnica Tema Metod obuke Predavač
02.10.2021. 15:00 - 17:00 CT pluća Predavanje Dr Dragan Vasin
06.10.2021.

15:00 - 17:00

CT medijastinuma Predavanje Dr Ivan Popović
08.10.2021. 13:00 - 15:00 CT jetre Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
14.10.2021. 13:00 - 15:00 CT žučne kese i žučnih puteva Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
16.10.2021. 15:00 - 17:00 CT pankreasa Predavanje Dr Dragan Vasin
20.10.2021. 13:00 - 15:00 CT slezine Predavanje Dr Mirko Okiljević
23.10.2021. 13:00 - 15:00 CT urinarnih puteva Predavanje Dr Mirko Okiljević
27.10.2021. 15:00 – 17:00 CT GIT-a Predavanje Dr Ivan Popović

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

Datum Satnica Tema Metod obuke Predavač/mentor
01.10.2021. - 30.10.2021. 08:00 – 14:00 za jednu grupu polaznika (dva lekara) CT body - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih problema
- rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Prof. dr Đorđije Šaranović  
Dr Mirko Okiljević

SPISAK PREDAVAČA (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd

Povezane objave