Predavači:
Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd,
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
Dr Dragan Vasin, KC Srbije, Beograd
Dr Smilja Rančić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

03.06.2019. do 30.09.2019., Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

 

ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE

Rukovodilac KE: Prof. dr Đorđije Šaranović
Kontakt: Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100
E-mail adresa: marija.kozomara@medigroup.rs
Naziv programa: ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE
Datum: 01.10.2019. do 31.01.2020
Naredni termini: 01.02.2020. - 30.05.2020.
Sati učenja tokom KE: Teorijska nastava (predavanja) 29 dana, 58 časova, Praktičan rad (vežbe) 88 dana, 528 časova po modulu
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 2 po modulu
Cena: 500 € (dinarska protivvrednost) prema prodajnom kursu NBS na dan uplate po modulu bez PDV-a
Podaci za uplatu: Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: Prijava za Školu ultrazvučne dijagnostike Opšta bolnica Medigroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd prema prodajnom kursu NBS na dan uplate. Svrha uplate: prijava za školu ultrazvučne dijagnostike.
Edukativni ciljevi: Osposobljavanje polaznika za najefikasniju UZ evaluaciju različitih patoloških stanja
Broj bodova: 6

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)

PLAN TEORIJSKE NASTAVE

Datum Satnica  Tema  Metod obuke Predavač
04.10.2019. 13:00 – 15:00 UZ jetre Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
07.10.2019. 13:00 – 15:00 UZ žučne kese i žučnih puteva Predavanje Dr Mirko Okiljević 
14.10.2019. 13:00 – 15:00 UZ pankreasa, UZ slezine Predavanje Dr Mirko Okiljević
18.10.2019. 13:00 – 15:00 UZ bubrega i urinarnih kanala Predavanje Dr Mirko Okiljević
21.10.2019. 13:00 – 15:00 UZ peritonealnog prostora Predavanje Dr Dragan Vasin
25.10.2019. 13:00 – 15:00 UZ uterusa, UZ ovarijuma Predavanje Dr Mirko  Okiljević
28.10.2019. 13:00 – 15:00 UZ rektuma i analnog kanala Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
01.11.2019. 15:00 - 17:00 Tehnike i metode pregleda koštano-zglobnog sistema Predavanje Dr Ivan Popović 
08.11.2019. 15:00 - 17:00 Koža i potkožna tkiva Predavanje Dr Ivan Popović
10.11.2019. 15:00 - 17:00 Mišići i tetive Predavanje Dr Ivan Popović
15.11.2019. 15:00 - 17:00 Коsti i zglobovi Predavanje Dr Ivan Popović 
18.11.2019. 15:00 - 17:00 Rame, nadlaktica i podlaktica Predavanje Dr Ivan Popović
22.11.2019. 15:00 - 17:00 Lakat, ručni zglob i šaka Predavanje Dr Ivan Popović 
25.11.2019. 15:00 - 17:00 Кuk, nadkolenica i podkolenica Predavanje Dr Ivan Popović 
27.11.2019. 15:00 - 17:00 Коleno, skočni zglob i stopalo Predavanje Dr Ivan Popović
29.11.2019. 15:00 - 17:00 Interventni UZ koštano-zglobnog sistema  Predavanje Dr Ivan Popović
05.12.2019. 13:00 – 15:00 Fizika dopler ultrazvuka Predavanje Dr Mirko Okiljević
12.12.2019. 13:00 – 15:00 Tehnike i metode dopler UZ Predavanje Dr Mirko Okiljević
16.12.2019. 13:00 – 15:00 Dopler vrata Predavanje Dr Mirko Okiljević
19.12.2019. 13:00 – 15:00 Dopler ruku i nogu  Predavanje Dr Mirko Okiljević
20.12.2019. 13:00 – 15:00 Dopler aorte Predavanje Dr Mirko Okiljević
26.12.2019. 13:00 – 15:00 Dopler grana aorte Predavanje Dr Mirko Okiljević
27.12.2019. 13:00 – 15:00 Dopler portnih  krvnih sudova   Predavanje Dr Mirko Okiljević
08.01.2020. 15:00 – 17:00 UZ kostiju kod dece Predavanje Dr Smilja Rančić
09.01.2020. 15:00 – 17:00 UZ endokranijum kod dece  Predavanje Dr Smilja Rančić
14.01.2020. 15:00 – 17:00 UZ kukova dece Predavanje Dr Smilja Rančić
16.01.2020. 15:00 – 17:00 UZ grudnog koša kod dece Predavanje Dr Smilja Rančić
21.01.2020. 15:00 – 17:00 UZ digestivnog trakta kod dece Predavanje Dr Smilja Rančić
23.01.2020. 15:00 – 17:00 UZ urinarnog sistema kod dece  Predavanje Dr Smilja Rančić

 

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

Modul I: Abdomen
Mentor: prof. dr Đorđije Šaranović

Datum  Satnica  Tema  Metod obuke  Predavač/mentor
01. do 30.10.2019. 08:00 – 14:00 za jednu grupu polaznika (do dva lekara) UZ abdomena - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih
- problema rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Prof. dr Đorđije Šaranović
Dr Mirko Okiljević
Dr Dragan Vasin 

 

 

Modul II: Koštano-zglobni sistem i meka tkiva  
Mentor: dr Ivan Popović 

Datum  Satnica  Tema  Metod obuke  Predavač/mentor
01. do 30.11.2019. 14:00 – 20:00 Koštano-zglobni sistem i meka  tkiva - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih - problema
- rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Dr Ivan Popović Dr Mirko Okiljević

 

 

Modul III: Krvni sudovi
Mentor: dr Mirko Okiljević

Datum  Satnica  Tema  Metod obuke  Predavač/mentor
01. do 31.12.2019. 08:00 – 14:00 za jednu grupu polaznika (do dva lekara) Krvni sudovi - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih
- problema
- rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Prof.dr Đorđije Šaranović
Dr Mirko Okiljević

 

 

Modul IV: Pedijatrijski ultrazvuk
Mentor: dr Smilja Rančić

Datum Satnica Tema Metod obuke Predavač/Mentor
01. do 31.01.2020. 14:00 – 20:00 za jednu grupu polaznika (do dva lekara) Pedijatrijski  ultrazvuk - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih
- problema
- rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Dr Smilja Rančić Dr Mirko Okiljević

 

SPISAK PREDAVAČA
(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
Dr Dragan Vasin, KC Srbije, Beograd
Dr Smilja Rančić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd 

Povezane objave