Predavači:
Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd,
Dr Smilja Rančić, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Dr sci. med. Petar Milenković, Opšta bolnica Medigroup, Beograd 
Dr Dragan Vasin, KC Srbije, Beograd

01.11.2023. do 30.11.2023. Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

Kurs je akreditovan kao Nacionalni kurs I kategorije od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije, evidencioni broj. A-1-341/22

Broj odluke o akreditaciji:153-02-00688/2022-01, akreditacioni br.  A-1-1618/22

Datum:14.11.2022

Kurs  je koncipiran u formi teoretskog dela gde će polaznici biti upoznati sa načinom pregleda i obolenjima. Praktični deo podrazumeva  samostalno izvođenje ultrazvučnog pregleda i opis pregleda pod mentorskim nadzorom. Tokom trajanja kursa kolegama će biti omogućen rad  sa eminentnim stručnjacima na najsavremenijem ultrazvučnim aparatima.

 

ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE

Rukovodilac KE: Prof. dr Đorđije Šaranović
Kontakt: Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100
E-mail adresa: marija.kozomara@medigroup.rs
Naziv programa: ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE
Datum: 01.11.2023 - 30.11.2023.
Naredni termini: 01.nоvembar - 30.novembar 2023.
01. decembar - 31.decembar 2023.
Sati učenja tokom KE: Teorijska nastava (predavanja) 29 dana, 58 časova, Praktičan rad (vežbe) 88 dana, 528 časova po modulu
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 4 (dve grupe po 2 polaznika)
Cena: 500 € (dinarska protivvrednost) prema prodajnom kursu NBS na dan uplate po modulu bez PDV-a
Podaci za uplatu: Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 265-3300310037374-20; U polju za poziv na broj upisati: Prijava za Školu ultrazvučne dijagnostike Opšta bolnica Medigroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd prema prodajnom kursu NBS na dan uplate. Svrha uplate: prijava za školu ultrazvučne dijagnostike.
Edukativni ciljevi: Osposobljavanje polaznika za najefikasniju UZ evaluaciju različitih patoloških stanja
Broj bodova: 6

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)

PLAN TEORIJSKE NASTAVE

Datum Satnica  Tema  Metod obuke Predavač
03.11.2023. 15:00 – 17:00 UZ jetre Predavanje Dr Dragan Vasin
06.11.2023. 13:00 – 15:00 UZ žučne kese i žučnih puteva Predavanje Dr Smilja Rančić
07.11.2023. 15:00 – 17:00 UZ pankreasa Predavanje Dr Dragan Vasin
13.11.2023. 13:00 – 15:00 UZ slezine Predavanje Dr Mirko Okiljević
17.11.2023. 13:00 – 15:00 UZ bubrega i urinarnih kanala Predavanje Dr Mirko Okiljević
19.11.2023. 15:00 – 17:00 UZ peritonealnog prostora Predavanje Dr Dragan Vasin
24.11.2023. 13:00 – 15:00 UZ uterusa i UZ ovarijuma Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
27.11.2023. 13:00 – 15:00 UZ tankog i debelog creva Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
28.11.2023. 13:00 - 15:00 UZ digestivnog trakta kod dece Predavanje Dr Smilja Rančić
30.11.2023. 13:00 - 15:00 UZ urinarnog sistema kod dece Predavanje Dr Smilja Rančić

 

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

Datum  Satnica  Tema  Metod obuke  Predavač/mentor
01.11. do 30.11.2023. 08:00 – 14:00 za jednu grupu polaznika (do dva lekara) UZ - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih
- problema rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Prof. dr Đorđije Šaranović
Dr Mirko Okiljević 

 

Datum  Satnica  Tema  Metod obuke  Predavač/mentor
01.11. do 30.11.2023. 14:00 – 20:00
za jednu grupu polaznika (do dva lekara)
UZ - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih - problema
- rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Dr sci.med Petar Milenković
Dr Dragan Vasin
Dr Smilja RančićPovezane objave