Predavači:
Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd,
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
Dr Dragan Vasin, KC Srbije, Beograd
Dr Smilja Rančić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

01.06.2022. do 31.08.2022. Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

Kurs je akreditovan kao Nacionalni kurs I kategorije od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije, evidencioni broj. A-1-341/22

Broj odluke o akreditaciji:153-01-112/2022-01

Datum: 07.03.2022.godine 

Kurs  je koncipiran u formi teoretskog dela gde će polaznici biti upoznati sa načinom pregleda i obolenjima. Praktični deo podrazumeva  samostalno izvođenje ultrazvučnog pregleda i opis pregleda pod mentorskim nadzorom. Tokom trajanja kursa kolegama će biti omogućen rad  sa eminentnim stručnjacima na najsavremenijem ultrazvučnim aparatima.

 

ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE

Rukovodilac KE: Prof. dr Đorđije Šaranović
Kontakt: Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100
E-mail adresa: marija.kozomara@medigroup.rs
Naziv programa: ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE
Datum: 01.06.2022. do 31.08.2022.
Naredni termini: 01.09.2022 - 31.11.2022.
Sati učenja tokom KE: Teorijska nastava (predavanja) 29 dana, 58 časova, Praktičan rad (vežbe) 88 dana, 528 časova po modulu
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 4 (dve grupe po 2 polaznika)
Cena: 1500 € (dinarska protivvrednost) prema prodajnom kursu NBS na dan uplate po modulu bez PDV-a
Podaci za uplatu: Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: Prijava za Školu ultrazvučne dijagnostike Opšta bolnica Medigroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd prema prodajnom kursu NBS na dan uplate. Svrha uplate: prijava za školu ultrazvučne dijagnostike.
Edukativni ciljevi: Osposobljavanje polaznika za najefikasniju UZ evaluaciju različitih patoloških stanja
Broj bodova: 6

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)

PLAN TEORIJSKE NASTAVE

Datum Satnica  Tema  Metod obuke Predavač
03.06.2022. 15:00 – 15:00 UZ jetre Predavanje Dr Dragan Vasin
07.06.2022. 13:00 – 15:00 UZ žučne kese i žučnih puteva Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
08.06.2022. 15:00 – 17:00 UZ pankreasa Predavanje Dr Dragan Vasin
10.06.2022. 13:00 – 15:00 UZ slezine Predavanje Dr Mirko Okiljević
15.06.2022. 13:00 – 15:00 UZ bubrega i urinarnih kanala Predavanje Dr Mirko Okiljević
22.06.2022. 13:00 – 15:00 UZ peritonealnog prostora Predavanje Dr Dragan Vasin
24.06.2022. 13:00 – 15:00 UZ uterusa, UZ ovarijuma Predavanje Dr Mirko  Okiljević
27.06.2022. 13:00 – 15:00 UZ rektuma i analnog kanala Predavanje Prof. dr Đorđije Šaranović
04.07.2022. 15:00 - 17:00 Mišići  i tetive Predavanje Dr Ivan Popović 
08.07.2022. 15:00 - 17:00 Kosti i zglobovi Predavanje Dr Ivan Popović
10.07.2022. 15:00 - 17:00 Rame, nadlaktica i podlaktica Predavanje Dr Ivan Popović
12.07.2022. 15:00 - 17:00 Lakat, ručni zglobi šaka Predavanje Dr Ivan Popović 
15.07.2022. 15:00 - 17:00 Kuk, nadkolenica i podkolenica Predavanje Dr Ivan Popović

16.07.2022.

15:00 - 17:00 Коleno, skočni zglob i stopalo Predavanje Dr Ivan Popović 
18.07.2022. 13:00 - 15:00 Tehnike i metode dopler UZ Predavanje Dr Mirko Okiljević
22.07.2022. 13:00 - 15:00 Dopler vrata Predavanje Dr Mirko Okiljević
26.07.2022. 13:00 - 15:00 Interventni UZ koštano-zglobnog sistema  Predavanje Dr Mirko Okiljević
29.07.2022. 13:00 – 15:00 Dopler aorte i grana aorte  Predavanje Dr Mirko Okiljević
02.08.2022. 13:00 – 15:00 Dopler portnih krvnih sudova Predavanje Dr Mirko Okiljević
05.08.2022. 13:00 – 15:00 UZ kostiju dece Predavanje Dr Smilja Rančić
09.08.2022. 13:00 – 15:00 UZ endokranijuma  kod dece  Predavanje Dr Smilja Rančić
16.08.2022. 13:00 – 15:00 UZ digestivnog trakta kod dece Predavanje Dr Smilja Rančić
19.08.2022. 13:00 – 15:00 UZ urinarnog sistema kod dece Predavanje Dr Smilja Rančić
23.08.2022.

15:00 – 17:00

UZ respiratornog sistema/pluća i pleura/   Predavanje Dr Dragan Vasin
25.06.2022. 13:00 – 15:00 UZ u interventnoj  radiologiji Predavanje Dr Smilja Rančić

 

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE

Datum  Satnica  Tema  Metod obuke  Predavač/mentor
01.06. do 30.08.2022. 08:00 – 14:00 za jednu grupu polaznika (do dva lekara) UZ - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih
- problema rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Prof. dr Đorđije Šaranović
Dr Mirko Okiljević 

 

Datum  Satnica  Tema  Metod obuke  Predavač/mentor
01.06. do 30.08.2022. 14:00 – 20:00
za jednu grupu polaznika (do dva lekara)
UZ - praktične vežbe
- rešavanje kliničkih - problema
- rad u maloj grupi
- mentorski nadzor
Dr Ivan Popović Dr Dragan Vasin
Dr Smilja RančićPovezane objave