U okviru programa redovnih kontinuiranih medicinskih edukacija MediGroup organizuje stručni sastanak sa predavačem po pozivu: Reevaluacija dijagnoze kao osnov racionalne (psiho)farmakoterapije. Predavač je prof. dr Nikola Ilanković, neuropsihijatar. Predavanje je akreditovano za lekare.

Mesto i vreme održavanja predavanja je Opšta bolnica MediGroup, Milutina Milankovića 3, Novi Beograd, u četvrtak, 25. februara, s početkom u 14 h.

Akreditacioni broj A-1-2590/15

Broj bodova za slušaoce: 2
Organizator: DZ Medigroup Dr Ristić

Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće putem e-mail-a: edukacija@dr-ristic.com
Cena: 500 RSD za eksterne posetioce

Povezane objave