Opšta bolnica MediGroup ugostila najveće svetske stručnjake iz oblasti robotske hirurgije.

U subotu 14.decembra 2013. u prostorijama Opšte bolnice MediGroup održan je stručni skup gastroenterologa, pod nazivom „Nove endoskopske metode u lečenju gastroenteroloških pacijenata“. Skupu su priststvovala najveća imena domaće gastrenterologije i hirurgije, ali i svetski priznati stručnjaci u ovoj oblasti poput Prof. dr Giusta Pignate, lidera u oblasti miniinvazivne hirurgije i Prof. dr Francesca Badessia instruktora za robotsku hirurgiju.

Glavna teme stručnog skupa bile su nove metode i upotreba robota u lečenju pacijenata. Okupljeni su imali priliku da kroz prezentaciju Prof. dr Giusta Pignate po prvi put u našoj zemlji čuju nešto više o najnovijim tehnikama operacija karcinoma debelog creva kroz takozvani „troportni sistem“ i operacije karcinoma debelog creva u završnom delu kroz „jednoportni sistem. Prof. dr Pignata je jedan od pionira ove metode, a dugi niz godina uspešne prakse svrstao ga je u sam svetski vrh stručnjaka za ovakav vid intervencija. Takođe, prikazane su i usavršene metode laparoskopske procedure koje se rade u predelu abdomena, kao i ostale najnovije endoskopske hiruške intervencije.

Prof. dr Francesco Badessi je svetskoj zdravstvenoj sceni poznat po najvećem broju uspešno izvedenih robotskih operacija tumora pankreasa, operacija i procedura na debelom crevu kao i prednjih niskih resekcija tumora debelog creva. Kroz predavanje Prof. dr Badessia domaći lekari su se upoznali sa najnovijim dostignućima u oblasti robotske hirurgije, što će znatno unaprediti rad sa teško obolelim pacijentima.

Domaća javnost kako šira, tako i ona stručna, veoma su počastvovane gostovanjem svetski priznatih stručnjaka, Prof. dr Pignate i Prof. dr Badessia, obzirom da se ovakvom edukacijom i širenjem inovacija u oblasti gastroenterologije nivo domaćeg zdravstva znatno uvećava. Samo dan nakon predavanja u Srbiji, italijanski stručnjaci su na poziv Brazilskog udruženja hirurga istu edukaciju sproveli u Sao Paolu.

Ovakva stručna predavanja u mnogome doprinose edukaciji srpskih lekara i olakšavaju rad sa pacijentima, a u nekon narednom periodu planirano je da se većina prikazanih metoda vrši i u okviru same Opšte bolnice MEDIGROUP.

Povezane objave