Proces akreditacije zdravstvenih ustanova je proces kontinuiranog unapređenja kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta.

Akreditaciona filozofija stvara mogućnost zaposlenima u zdravstvenim ustanovama da otkriju sopstvene prednosti i mogućnosti za unapređenje kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta i da ujedno sebi postave kratkoročne i dugoročne ciljeve poslovanja.

Cilj akreditacije je da usmeri rad rukovodstva i svih zaposlenih kako da unaprede kvalitet svojih usluga u cilju ispunjenja očekivanja korisnika zdravstvenih usluga.

U okviru tog procesa ustanova prolazi kroz sledeće faze:

- Prijava za akreditaciju
- Priprema za akreditaciju
- Samoocenjivanje
- Spoljašnje ocenjivanje (procena od strane spoljašnjih ocenjivača)
- Dodeljivanje akreditacijskog statusa
- Kontinuirana provera

Dani akreditacije Opšte bolnice "Medigroup" trajaće od 13. do 16. decembra.

Povezane objave