Na prestižnom Evropskom kongresu u Bremenu "European Wound Management Association (EWMA)" održanom od 11. do 13. maja 2016. godine, dr Borisav Mandić, hirirug Doma zdravlja MediGroup Dr Ristić predstavio je svoj rad pod nazivom "THE PROPER EDUCATION OF PATIENTS AND THEIR FAMILY MEMBERS AS IMPORTANT ASPECT OF PRESSURE ULCERS PREVENTION" Na kongresu koji je okupio preko 6.000 učesnika iz celog sveta, predstavljeni su noviteti na polju patologije, dijagnoze, prevencije i zbrinjavanja rana.

Kongres u Bremenu dr Borislav Mandić

Povezane objave