Prva privatna zdravstvena platforma na našim prostorima MediGroup, koju trenutno čine Domovi zdravlja „Dr Ristić” i „Jedro”, Specijalna bolnica za ginekologiju Jevremova sa porodilištem i Opšta bolnica MediGroup, postala je bogatija za još jednu ustanovu članicu - Miloš kliniku, specijalnu bolnicu za oftalmologiju sa centrom za refraktivnu hirurgiju.

Priključivanjem Miloš klinke, jedne od najuglednijih oftalmoloških ustanova u Srbiji, MEDIGROUP nastavlja sa konsolidacijom tržišta privatnog zdravstva kako bi korisnicima omogućila jednostavan pristup zdravstvenim uslugama uz angažovanje vodećih medicinskih stručnjaka i uz korišćenje najsavremenije medicinske opreme i tehnologija.

Vizija MediGroup platforme je formiranje sveobuhvatne mreže zdravstvenih centara u Beogradu i drugim većim gradovima Srbije, kako bi uz timove vrhunskih medicinskih stručnjaka pacijentima svih starosnih dobi obezbedila efikasan pristup potrebnim medicinskim procedurama, kako u primarnoj tako i u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U okviru MediGroup mreže, preko 350 stalno zaposlenih lekara i medicinskog osoblja radi na unapređenju celokupnog sistema i to kroz kontinuirano unapređenje kvaliteta medicinske usluge i nege koje zajedničkim snagama, 365 dana u godini i 24 sata dnevno, pruža pacijentima.

Povezane objave