Digitalne radiološke metode se  zasnivaju na kompjuterskoj tehnologiji formiranja slike obradom digitaliziranih ulaznih analognih dijagnostičkih informacija.

GXR-SD je dijagnostički digitalni rendgenski aparat najnovije generacije, izvrsnih tehničkih performansi, koji pruža sva potrebna digitalna rešenja za potrebe snimanja u medicini.

Standardni X zraci u analognim aparatima koriste film za snimanje određenih struktura tela, dok se u direktnim digitalnim rendgen aparatima koriste senzori umesto filma, tj. detektorske ploče.

To je u stvari proces direktne digitalizcije sa formiranjem slike direktno na ekran, bez filma.  

Prednosti digitalnog rendgen aparata:

- Formirana slika sa dijagnostičkog monitora je dobijena u realnom vremenu sa mogućnošću njene naknadne obrade uz poboljšanost detekcije detalja.

- Kraće vreme ekspozicije i skraćeno vreme do nastanka snimka, jer nije potrebna obrada  filma.

- Upotreba programa i softvera u cilju poboljšanja obrade snimka.

-.Doze zračenja su smanjene, manje vreme ekspozicije pacijenata zračenju.

- Direktno slanje snimaka na server u arhivu

Povezane objave