Razvoj deteta je složen proces koji zavisi od brojnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora, podložan je raznim promenama i ne odvija se uvek skladno. Roditelji imaju veliku ulogu u ovom procesu, kao i odgovornost da detetu osim nege pruže adekvatnu stimulaciju njegovih potencijala. Stoga je rana dijagnostika teškoća u razvoju deteta, od prvih dana života do 7. godine, od izuzetnog značaja jer omogućava blagovremeno intervenisanje.

U želji da novim naraštajima omogućimo zdrav i normalan rast i razvoj, Opšta bolnica MediGroup je ostvarila saradnju sa Centrom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (C.S.P.E.R) koji pruža stručnu pomoć roditeljima i deci sa poteškoćama u razvoju motorike, govora, saznavanja i emocija. Tim stručnjaka čine defektolozi različitog profila koji kroz multidisciplinarni pristup procenjuju funkcionalni nivo deteta, i po potrebi sprovode odgovarajuće tretmane. U radu se koristi nekoliko različitih metoda, uz punu saradnju roditelja kao veoma važan, sastavni deo tretmana.

Povezane objave