Minimalno invazivna hirurgija kičme

U okviru Hirurgije u Opštoj Bolnici MediGroup zastupljene su usluge iz domena Minimalno invanzivne hirurgije kičme. Ova metoda podrazumeva hirurško lečenje sa minimalnom traumatizacijom mekih tkiva i tkiva oko mesta lezije odnosno samog patološkog procesa. 

Ovu proceduru u MediGroup Opštoj Bolnici obavlja dr sci med Marko Marković, koji u Srbiji 2011. godine prvi počinje sa primenom ove metode, i ona se od tada primenjuje sa velikim uspehom, standardno i rutinski. Ove minimalno invazivne hirurške tehnike daju odlične rezultate lečenja sa potpunim uspehom u 80 do 90% slučajeva (potpuno oslobađanje od bolova i drugih neuroloških smetnji i ispada).

Prednosti minimalno invanzivne hirurgije kičme

Minimalno ostećenje tkiva što praktično eliminiše bolove na mestu operativnog zahvata;
Omogućena je potpuna mobilnost i aktivnost pacijenata koji ustaju istog dana posle operacije i otpuštaju se kući 24h do 48h posle operacije;
Gubitak krvi tokom operativnog zahvata je minimalan odnosno zanemarljiv;
Značajno je kraće trajanje operativnog zahvata u odnosu na klasične otvorene operacije;
Eliminisana je potreba za postoperativnom stacionarnom rehabilitacijom.

Operacije u okviru minimalno invanzivne hirurgije kičme

Usluge u okviru minimalno invanzivne hirurgije kičme obuhvataju:

Kompletno-endoskopska operacija lumbalne diskus hernije
Kompletno-endoskopska operacija stenoze kičmenog kanala
Mikrohirurška tubularna operacija lumbalne diskus hernije (tubularna mikrodiscektomija)
Mikrohirurška tubularna dekompresija kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou
Mikrohirurška tubularna dekompresija kanala kod spinalne stenoze na dva nivoa
Mikrohirurška operacija spinalnih tumora
Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije sa ventralnom fuzijom „CAGE“ graftom
Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije zadnjim pristupom “Keyhole” foramitonomija

Pored ovih 8 (osam) gore pobrojanih operacija radi se i oko 15 vrsta operativnih zahvata na kičmi i glavi za koje se možete informisati pozivom na broj call centra 011 40 40 100 koji je dostupan 24 časa.

Posebne hirurška intervencija je aplikacija ORTHOKINE Seruma u kičmeni kanal pod flouroskopskom kontrolom (C luk) u lokalnoj anesteziji.

Dr Marko Marković svojom stručnošću i pristupom pacijentima učiniće da svi operativni zahvati  i relevantne procedure prođu sa što manje tegoba po pacijenta.

U Opštoj Bolnici MediGroup na raspolaganju su vam kompletne usluge iz oblasti savremene neurohirurgije na jednom mestu. Za izvođenje ovakvih hirurških intervencija potrebna je sofisticirana medicinska oprema, visoko specifična i namenjena ovoj proceduri, što MediGroup poseduje i obezbeđuje, a sve sa ciljem da našim pacijentima omogućimo vrhunsku medicinsku uslugu i negu.

Informacije i zakazivanje