Politika kvaliteta Opšte bolnice MediGroup

Opšta bolnica MediGroup je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja svoj poslovni uspeh zasniva na pružanju zdravstvenih usluga po standardima savremenih dostignuća medicine iz oblasti hirurgije, interne medicine, ginekologije i akušerstva sa porodilištem, pedijatrije, ortopedije, urologije, laboratorijske i radiološke dijagnostike.

Visok kvalitet naših usluga; vodeća pozicija na tržištu i društveno odgovorno poslovanje uz neprekidan rad na daljem poboljšavanju je prioritet menadžmenta i svih zaposlenih. Takvim nastojanjem i opredeljenjima obezbeđujemo ispunjenje očekivanja i potreba pacijenata i zainteresovanih strana. 

Poštujući sva pravila struke i zakonsku regulative, Opšta bolnica MediGroup ima za strateški cilj da se za svoje mesto izbori prvenstveno kao zdravstvena ustanova  iza čijeg imena stoji kvalitet i znanje. Uprava i svi zaposleni ispunjavaju svoje obaveze i poslovno se angažuju, uvek vođeni ciljem borbe za kvalitet i njegovo unapređenje, poštujući i ispunjavajući ciljeve kvaliteta.

U tom smislu se, kao najvažniji prioriteti u osnovnim aktivnostima postavljaju:

Pružanje visoko kvalitetne zdravstvene usluge u skladu sa pravilima struke i međunarodnim standardima i praksom uz poštovanje postulata ravnopravnosti i razumevanje potreba pacijenata;

Odgovornost u postupanju i ophođenju sa pacijentima, uz neprekidno podizanje svesti kod zaposlenih o značaju zadovoljenja potreba i očekivanja i važnosti izgrađivanja odnosa međusobnog poverenja koje predstavlja osnov uspešnog lečenja;

Efikasnost i efektivnost organizacije rada;

Kontinualno unapređenje nivoa i kvaliteta znanja, sposobnosti, kompetencija i veština;

Redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka od značaja za poboljšanje i unapređenje svih procesa rada, uz kontinuiranu procenu i aktivno rukovođenje prepoznatim poslovnim rizicima i prilikama; 

Poverenje i ugled kod pacijenta i svih zainteresovanih strana;

Kvalitet komunikacije u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija;

Društveno odgovorno poslovanje u smislu pune odgovornosti prema pacijentima, partnerima, odgovornosti u radnom okruženju, prema lokalnoj zejednici i odgovornosti prema zaštiti životne sredine.

Opšta bolnica MediGroup će sprovođenjem Politike kvaliteta i Misije, Vizije i Vrednosti obezbediti prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost zdravstvenih usluga na domaćem i stranom tržištu, kao i ostvarenja potpune usklađenosti sa zahtevima pacijenata, važećom zakonskom regulativom, zainteresovanim stranama kroz doslednu primenu i kontinuirano unapređenje primene akreditacionih i sertifikacionih standarda, Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Predsednik Upravnog odbora,                                    Direktor Opšte bolnice “MEDIGROUP”,

          Dejan Pešić                                                                   dr Milan Mijović