Opšti uslovi korišćenja aplikacije Moje zdravlje

Zajednički Rukovaoci, članice Medigroup sistema na osnovu člana 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: "ZZPL") jesu: OPŠTA BOLNICA “MEDIGROUP”, Novi Beograd, MB: 17851551, SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU “JEVREMOVA” SA PORODILIŠTEM, Beograd, MB: 17706586, SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU „MILOŠ KLINIKA“, Beograd, MB: 17081802, DOM ZDRAVLJA “MEDIGROUP JEDRO”, Novi Beograd, MB: 17797042, DOM ZDRAVLJA “MEDIGROUP DR CVJETKOVIĆ”, Novi Sad, MB: 08926859, sa ogrankom DOM ZDRAVLJA “MEDIGROUP DR CVJETKOVIĆ”- Ogranak “MEDIGROUP CARA DUŠANA”; DOM ZDRAVLJA “MEDIGROUP DR RISTIĆ”, Novi Beograd, MB: 17645676, sa ograncima: DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP DR RISTIĆ - Ogranak „MEDIGROUP BANOVO BRDO“ Beograd, DOM ZDRAVLJA “MEDIGROUP Dr Ristić” – Ogranak “MEDIGRUP BULEVAR” Beograd, DOM ZDRAVLJA “MEDIGROUP Dr Ristić” - Ogranak “MEDIGROUP NARODNIH HEROJA” Novi Beograd, DOM ZDRAVLJA “MEDIGROUP Dr Ristić” – Ogranak “MEDIGROUP KALENIĆ“, Dom zdravlja "MEDIGROUP dr Ristić" Ogranak "MEDIGROUP DORĆOL" Stari Grad, i ambulantom: AMBULANTA "MEDIGROUP MOJA AMBULANTA SURČIN", Surčin-Beograd, Apotekarska ustanova „Dr Ristić“, Novi Beograd, PIB: 107308235, MB: 17807781, sa ograncima; ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA “ZDRAVO MED MEDIGROUP“ Subotica, MB: 08967644, Specijalna bolnica iz neurologije „Dijagnostički centar Medigroup Slavija“, Beograd-Vračar, MB: 17897209, PIB: 109811891; Franjo Petreš pr Poliklinika “ZDRAVO MED MediGroup”, Subotica, mb 65715988, Isidora Krasić pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom MEDILAB V Beograd, Vračar, MB: 65596393, Svetlana Mraković pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom MEDILAB B Beograd,  Zemun, MB: 65455676, Katarina Batoćanin pr Laboratorija za medicinsku biohemiju MEDILAB S Beograd, Beograd, MB: 65377306, Radmila Kovačević pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom MEDILAB P Beograd, Beograd, MB: 65657422, Slađana Vučković pr Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti medicinske biohemije, mikrobiologije i patohistologije MEDILAB N Niš, Niš, MB: 56395628, Nikola Ranisavljević pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunologijom MEDILAB T Beograd, ul. Trgovačka br.15, MB 65675463, Jasmina Milošević pr Laboratorija za kliničku biohemiju MEDILAB MD Niš, Niš, MB: 64070550, Ratko Paunović preduzetnik Laboratorija za medicinsku biohemiju MEDILAB Z, Zaječar, MB: 62013214, Vinka Alanović pr Laboratorija za medicinsku biohemiju MEDILAB L MB: 62609192, Aleksandra Veličković pr Laboratorija za medicinsku biohemiju MEDILAB SB, Sokobanja, MB: 64460714, Milijana Gligorov pr Laboratorija za kliničku biohemiju MEDILAB SUR, Surdulica, MB: 64637746, Žaklina Anđelković pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom MEDILAB C, Niš, MB: 65773236, Ivana Šćelović pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom MEDILAB SČ, Surčin, Beograd, MB: 65802031 JASMINA PERIĆ PR LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU SA VIRUSOLOGIJOM MEDILAB PARISKE KOMUNE BEOGRAD, Beograd-Novi Beograd, PIB: 112239627, MB: 65972085, VERA MILOVANOVIĆ PR LABORATORIJA ZA BIOHEMIJU SA HEMATOLOGIJOM I IMUNOHEMIJOM MEDILAB PA PANČEVO, Pančevo, MB: 66044882, PIB: 112350579, MILAN BABIĆ PR LABORATORIJA ZA BIOHEMIJU SA HEMATOLOGIJOM I IMUNOHEMIJOM MEDILAB SU SUBOTICA, ul. Izvorska br. 1a, Subotica, PIB: 112354791, MB: 66047695 (u daljem tekstu: "Medigroup"/"Članice Medigroup").  

MEDIGROUP aplikacija "Moje zdravlje" (u daljem tekstu: "Aplikacija"), namenjena je svim registrovanim korisnicima/Pacijentima MEDIGROUP-a (dalje u tekstu: "Pacijenti" ili u množini "Pacijenti"), koji ispunjavaju uslove za korišćenje Aplikacije (u daljem tekstu: "Opšti uslovi korišćenja").

Opšti Uslovi korišćenja aplikacije Moje zdravlje

1.1 Putem ove aplikacije omogućene su Vam sledeće funkcionalnosti: 

- Moj karton, Zakazivanje pregleda, Pregledi i nalazi, Klub "Moje zdravlje", Obaveštenja, Lokacije, Naš Medigroup tim, Kontakt, Pitanja i odgovori, Uslovi Korišćenja, Promena PIN koda, Uvodni tutorijal, Registracija/Prijava.

1.2 Korisnici aplikacije stiču pogodnosti kroz sakupljenje poene korišćenjem usluga u sledećim članicama Medigroup sistema – Dom zdravlja Medigroup Dr Ristić, Dom Zdravlja Medigroup Jedro, Dom Zdravlja Medigroup Cvjetković, Poliklinika Opšta bolnica MediGroup i svim laboratorijama koje posluju u sklopu Medigroup sistema. 

1.2 Da biste se registrovali u Aplikaciji koja se nalazi na Google i Apple Store (link za web verziju Aplikacije nalazi se na oficijalnom Medigroup sajtu www.medigroup.rs ), potrebno je da unesete jedinstveni broj zahteva koji dobijate na pultu od strane zaposlenih u pojedinim  članicama Medigroup sistema. Nakon toga unosite kod koji dobijate putem SMS-a, na broj telefona koji ste prijavili kao važeći. Na ovaj način postajete registrovani korisnik aplikacije. 

1.3 Na osnovu Vašeg broja telefona i broja zahteva za ovu aplikaciju stičete pravo pristupa svojoj medicinskoj dokumentaciji u svakoj članici Medigroup-a ponaosob. 

1.4 Pravo na ostvarivanje pogodnosti možete da ostvariti pod sledećim uslovima: 

- Da ste izričito saglasni sa ovim Uslovima korišćenja;

- Da ste registrovani u Aplikaciji na svom mobilnom telefonu/drugom uređaju;

1.5 Prilikom korišćenja usluga Medigroup-a, odnosno nakon izvršenog plaćanja usluga na način predviđenih tačkom 2,  Pacijent dobija određeni broj Poena, shodno važećoj tabeli za preračunavanje u ostvarene Poene. 

1.6 Sakupljenim poenima mogu se u potpunosti plaćati usluge opisane u tački 2. u Ustannovama koje su definisane u članu 1.1 ovih Uslova. Usluge nije moguće plaćati delimično poenima, već isključivo u punom iznosu cene usluge.

* Da bi Pacijent platio Poenima uslugu koja košta npr. 2000 dinara, on mora imati zarađenih min 2000 poena, ne postoji mogućnost da plati 800 u Poenima, a ostatak u gotovini.

1.7 Registrovanom korisniku registracija prestaje u sledećim slučajevima: 

- kršenjem Uslova korišćenja čime automatski gubi pravo na pogodnosti koje Aplikacija pruža; 

- na lični zahtev Pacijenta, odnosno deaktivacijom naloga u Aplikaciji;

1.8 Potencijalnom novom registracijom korisnika status Pacijenta se računa iznova, a izuzetak predstavlja prekid statusa koji je izazvan tehničkim nedostacima od strane MEDIGROUP-a. 

1.9 Registracija se ne naplaćuje.

1.10 Nakon uspešne registracije na web portalu ili putem mobilne aplikacije, Pacijent aktivira svoj nalog. 

1.11 Pacijent je naročito obavezan da sa najvećom pažnjom pristupa svojim zdravstvenim podacima – lekarskim izveštajima i laboratorijskim nalazima kao i ostalim poverljivim zdravstvenim informacijama i dalje korišćenje istih, isključiva je odgovornost Pacijenta.

1.12 Vrednost 1 Poena je 1 RSD.

Usluge koje su uključene u sakupljanje i trošenje poena u Klubu MZ

Sakupljanje i trošenje zarađenih Poena prilikom plaćanja usluga na blagajni po redovnom cenovniku (gotovinski, platnom karticom, čekovima ili virmansko plaćanje – fizička lica), Ustanova definisanih u 1.1 definiše se u tabeli ispod:

Izuzeci za ostvarivanje pogodnosti

3.1 Za izvršene medicinske usluge pružene od strane sledećih članica Medigroup sistema: Specijalna bolnica za ginekologiju Jevremova sa porodilištem, Specijalna bolnica za oftalmologiju Miloš Klinika, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravo Med Medigroup i Franjo Petreš pr Poliklinika ZDRAVO MED MediGroup Subotica, ne možete ostvariti Poene. 

3.2 U sakupljanje i trošenje Poena nisu uključene sledeće usluge:

- Bolnički dani i usluge u Opštoj Bolnici (sem poliklinike);
- Usluge na terenu;
- Paketi usluga (osim paketa pregled + ultrazvuk koji su navedeni u tački 2);
- Pregledi konsultanata;
- Usluge koje su delimično ili u potpunosti pokrivene osiguranjem;

* Usluge na koje već postoji popust (akcije, promocije itd.) takođe nisu uključene u sakupljanje poena, ali se usluge koje su već na popustu mogu plaćati zarađenim poenima.

Sakupljanje poena

4.1 Pacijenti sakupljaju poene na sledeći način: 

- Nakon prve obavljene transakcije, nakon instaliranja Aplikacije, pacijentu se duplira  broj zarađenih Poena za sve usluge obavljene u tom prvom dolasku koje pripadaju uslugama koje su uključene u sakupljanje poena u skladu sa tačkom 2. ovih Uslova.
- prilikom svakog sledećeg korišćenja usluga Medigroup-a, shodno tabeli iz tačke 2. ovih Uslova;

4.2 Korišćenje poena pacijent vrši slobodno i isključivo pri plaćanju usluga Medigroup-e, gde može samo u potpunosti platiti uslugu putem dostupnih poena koje ima na svom Nalogu. 

4.3 Pacijent može iskoristiti ostvarene poene pri nekom od narednih plaćanja usluga u Ustanovama definisanim u članu 1.1 ovih Uslova.

4.4 Dobijeni poeni važe 12 meseci od dana dobijanja, a ukoliko se ne iskoriste u datom periodu, brišu se sa računa poena registrovanog korisnika aplikacije.

Obrada podataka o ličnosti

Podaci koje prikupljamo za potrebe Vaše registracije na aplikaciju jesu Vaša email adresa i broj telefona.

Članice Medigroup-a će Vam omogućiti pristup Vašim ličnim podacima koji se nalaze u evidencijama koje se vode u svakoj od njih ponaosob, osim u sledećim članicama: Specijalna bolnica za ginekologiju Jevremova sa porodilištem, Specijalna bolnica za oftalmologiju Miloš Klinika, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravo Med Medigroup i Franjo Petreš pr Poliklinika ZDRAVO MED MediGroup Subotica. 

Obrada podataka o ličnosti će biti elektronska.

Podaci kojima možete pristupiti prilikom korišćenja aplikacije jesu:

Podaci kojima možete pristupiti su podaci o Vašem zdravstvenom stanju i izvršenim zdravstvenim uslugama, a koji se nalaze u okviru medicinske dokumentacije članica Medigroup sistema, osim podataka iz sledećih članica: Specijalna bolnica za ginekologiju Jevremova sa porodilištem, Specijalna bolnica za oftalmologiju Miloš Klinika, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravo Med Medigroup i Franjo Petreš pr Poliklinika ZDRAVO MED MediGroup Subotica.

Svrha zbog koje Vam je omogućen pristup podacima putem aplikacije, jeste da Vam se omogući uvid u Vašu zdravstvenu dokumentaciju, kao i mogućnost da ostvarite pogodnosti kroz prikupljene poena ("Svrha").

Pravni osnov za obradu Vaših podataka putem ove aplikacije jeste Vaš pristanak, koji dajete tako što ukoliko ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja obeležite polje "prihvatam" koje će se pojaviti na ekranu ispod teksta ovih Uslova korišćenja.

Autorska prava

Aplikacija predstavlja autorsko delo i ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka "MEDIGROUP").

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Licu za zaštitu podataka o ličnosti za svakog od navedenih zajediničkih Rukovalaca možete se obratite za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti putem ove aplikacije, na jedan od sledećih načina: 

- na adresu elektronske pošte:dpo@medigroup.rs;

- na adresu konkretne članice Medigroup, sa naznakom da se pismeno dostavlja Licu za zaštitu podataka o ličnosti; 

- pozivom na broj telefona 064/8274126;

Ograničenje odgovornosti

Pacijent je dužan da pažljivo čuva lično uneseno korisničko ime, lozinku/PIN kod za Aplikaciju, a u slučaju sumnje u zloupotrebu ili gubitka istih, dužan je da odmah pozove Korisnički servis Medigroup-a i da nakon identifikacije, zahteva blokiranje svog naloga u Aplikaciji. Broj korisničkog servisa je 011/4040-100.

Medigroup se u potpunost odriče odgovornosti za korišćenje aplikacije suprotno ovim Opštim uslovima.

Opoziv pristanka za korišćenje aplikacije

Pacijent, registrovani korisnik Aplikacije ima pravo da u svakom trenutku opozove pristanak za korišćenje Aplikacije i to tako što će Aplikaciju sa svog uredjaja deinstalirati. Ukoliko, pacijent, registrovani korisnik Aplikacije želi da trajno obriše evidenciju o tome da je bio registrovani korisnik aplikacije potrebno je da putem konktakt forme u samoj aplikaciji uputi email sa ovim zahtevom.

Po pristizanju email-a i uklanjanju podataka sa servera Aplikacije pacijent će takođe email-om dobiti informaciju da je ovaj postupak obavljen.

Mere zaštite

Članice Medigroup-a, primenjuju odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podatka o ličnosti u skladu s važećim zakonima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti:

a) Sprečavanje pristupa neovlašćenim licima sistemima za obradu podataka (fizička kontrola pristupa);

b) Sprečavanje pristupa sistemima za obradu bez autorizacije;

c) Obezbeđivanje da lica koja imaju pravo upotrebe sistema za obradu podataka imaju pristup samo onim podacima o ličnosti na koja su ovlašćena da pristupe u skladu sa svojim legitimnim pravima pristupa;

d) Obezbeđivanje mera za zaštitu ličnih podataka od „hakera” i neovlašćenog spoljašnjeg pristupa;

e) Elektonski monitoring Medigroup sistema;

f) Obezbeđivanje da se podaci o ličnosti u svemu obrađuju sa uputstvom lica za zaštitu podataka o ličnosti;

g) Obezbeđenje poverljivosti, integriteta, dostupnosti i otpornosti sistema i usluga za procesuiranje;

Procena uticaja radnji obrade

Pre započinjanja rada aplikacije i obrade podataka o ličnosti putem iste, zajednički Rukovaoci su shodno svemu prethodno navedenom izvršili procenu uticaja radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti registrovanih korisnika Aplikacije i utvrdili da postoji nizak rizik uticaja s obzirom na sledeće:

- pravo uvida i pristupa podacima iz zdravstvene dokumentacije imaju samo registrovani korisnici aplikacije na osnovu samo njima poznatih pristupnih parametara;

- da su zajednički Rukovaoci preduzeli potrebne mehanizme zaštite opisane u tački 11. ovih Opštih Uslova korišćenja aplikacije;

- da su Korisnici Aplikacije upoznati sa ograničenjem odgovornosti iz tačke 9. ovih Opštih uslova Korišćenja;

Završne odredbe

MEDIGROUP zadržava pravo da izmeni ove Uslove korišćenja, o čemu će obavestiti sve Pacijente korisnike aplikacije i to putem web i mobilne apliakcije, kao i na službenoj strani MEDIGROUP-a www.medigroup.rs.

MEDIGROUP zadržava pravo izmene načina prikupljanja poena, pri čemu se izmene isključivo odnose na buduće pružene usluge i plaćanja istih. 

U slučaju ažuriranja i modifikacije Aplikacije, Medigroup zadržava pravo izmene sadržaja Aplikacije bez posebnog obaveštavanja Pacijenta, ukoliko se ne menjaju okolnosti pod kojima se vrši obrada podataka o ličnosti, tako da neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. 

Pogodnosti koje pacijent ostvari prikupljanjem poena nisu prenosive i može ih iskoristiti samo Pacijent.

Za sve sporove koji eventualno proizađu iz ove aplikacije nadležan je stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu.