MediGroup partnerske ustanove u Sremskoj Mitrovici

Poliklinika dr Dinčić

Miloša Obelića 70, Sremska Mitrovica | ordinacija.dincic@gmail.com | 022 617 900