MediGroup partnerske ustanove u Užicu

Poliklinika Dr Lune

Ljubiše Vesnića 14, Užice | uputidclune@gmail.com | 031 512 090 i 064 32 59 377

Poliklinika Corona

Dimitrija Tucovića 64 | office@corona-clinic.com | 031 522 500

Radiološka ordinacija Dr Dragić - Jezdić

Ginekološka ordinacija DC Medic

Laboratorija Centarlab

Radiološka ordinacija DC Lune