Centar za procenu stresa organizma

U Opštoj bolnici MediGroup otvoren je prvi Centar za procenu stresa organizma. Primenom principa integrativne medicine koja spaja znanja savremene i priznatih grana tradicionalne medicine (fitoterapija, homeopatija, aromaterapija, kvantna medicina), u ovom centru se mogu lečiti ali i prevenirati mnoge bolesti i stanja.

U Centru za procenu stresa organizma negujemo personalizovan pristup - uz kreiranje potpuno prilagođenog individualnog programa lečenja koji vodi do najbržih i najboljih rezultata bez promene svakodnevnog ritma života.

Centar čine lekari specijalisti interne medicine. Nakon internističkog pregleda, anamneze pacijenta i analize posebnih parametara u krvi dobija se vrlo detaljan uvid u trenutno zdravstveno stanje pacijenta. Lekari potom odlučuju o metodama, dužini i načinu terapije uz preporuku o daljem stilu života. U sklopu dijagnostike vrši se sofisticirana laboratorijska analiza trideset različitih parametara u krvi sa fokusom na nivo prisustva i odnose različitih minerala i vitamina u telu na osnovu kojih lekari specijalisti mogu dati objektivnu procenu stresa u organizmu.

Paket pregleda u Centru za procenu stresa organizma

Paket pregleda koji možete obaviti u Centru za procenu stresa organizma u Opštoj bolnici MediGroup uključuje:

Detaljne laboratorijske analize krvi
Pregled i zaključak lekara specijaliste:

Detaljna anamneza stanja pacijenta
Fizikalni pregled po sistemima organa
Merenje fizičkih parametara (BMI) i merenje mišićne mase, masti i vode u telu
Zaključak endokrinologa po dobijanju laboratorijskih nalaza sa preporukom terapije
Prvu kontrolu nakon tri meseca koja uključuje pregled lekara specijaliste i laboratorijske analize.

Podrška celom procesu je i tim lekara iz sledećih oblasti: fitoterapija, homeopatija, aromaterapija, nutricionistička podrška, mikrorezonantna kvantna medicina i psihološka podrška.

Posvetite vreme sebi i uz podršku stručnog tima, kontrolišite štetne uticaje okruženja i stresnog savremenog načina života. Omogućite sebi da ostvarite pun potencijal i budete zadovoljni svojim životom.

Informacije i zakazivanje