Obuka prve pomoći za polaganje vozačkog ispita

Dom zdravlja MediGroup Dr Ristić, je akreditovana ustanova od strane Ministarstva zdravlja za vršenje obuke, organizovanje i polaganje ispita iz prve pomoći u cilju izdavanja potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći, kao obaveznom elementu prilikom polaganja vozačkog ispita.

Obuke se održavaju u prostorijama Doma zdravlja MediGroup Dr Ristić, na adresi Narodnih heroja 38, u trajanju od 6h tokom jednog dana. Obuku vrše naši licencirani lekari. Sertifikat se dobija u istom danu, nakon završene obuke. O raspoloživim terminima molimo Vas informišite se putem telefona na broj 011 40 40 100. 

Cena obuke je 5.000 din i uključuje i sertifikat i sav potreban materijal.

Pored obuke prve pomoći, u našim domovima zdravlja možete obaviti i potrebne preglede za izdavanje lekarskog uverenja za vozače (profesionalce i amatere).

Pregled za vozačku dozvolu za amatere obuhvata

Pregled (neuro)psihijatra za vozačku dozvolu
Pregled psihologa
Pregled oftalmologa
Pregled specijaliste medicine rada 

Cena pregleda je 3.100 din. 

Pregled za vozačku dozvolu za profesionalce obuhvata

Laboratorijske analize (KKS, leukocitna formula, urin, glikemija)
Audiometrija
Pregled psihologa
Pregled oftalmologa
Pregled psihijatra
Pregled specijaliste medicine rada 

Cena pregleda je 4.700 din.

Informacije i zakazivanje