Psihološko-psihijatrijski centar MediGroup

Brz način života, koji je sa sobom donelo savremeno doba, ostavlja negativne posledice po psiho-fizičko zdravlje pojedinca. Sve to dovelo je do kreiranja termina „Sindrom 21. veka“, koji je prihvatila i Svetska zdravstvena organizacija, a koji označava tegobe izazvane svakodnevnim stresom, probleme sa nesanicom, anksioznost, kao i probleme sa ishranom.

Kroz objedinjeni sistem zdravstvenih ustanova, MediGroup vodi računa o svim segmentima zdravlja, sa ciljem da se svakom pojedincu pruži odgovarajuća nega.

Programi Psihološko-psihijatrijskog centara MediGroup

Psihološko-psihijatrijski centar MediGroup, na čelu sa neuropsihijatrom prof. dr Nikolom Ilankovićem, nudi različite programe:

Savetovalište za profesionalnu orijentaciju i mobing na poslu;
Savetovalište za menadžer sindrom i izgaranje na poslu („burn out“);
Savetovalište za poremećaje spavanja i sanjanja;
Savetovalište za lično i karijerno odrastanje i vođenje (couching);
Anti-stres savetovalište;
Savetovalište za anksioznost, strah i depresiju.

Savetovališta za decu i mlade

Posebnu pažnju celokupan sistem MediGroup poklanja mladima, i to od najranijeg uzrasta. S tim u vezi, Psihološko-psihijatrijski centar u okviru MediGroup nudi posebne programe savetovališta:

Savetovalište za mlade (od 15 do 25 godina);
Razvojno savetovalište (od 0 do 14 godina);
Savetovalište za probleme sa učenjem za učenike i studente.

Ostala savetovališta u okviru Psihološko-psihijatrijskog centra

Savetovalište za brak i porodicu;
Savetovalište za partnerske odnose, krize, nesrećnu ljubav i ljubomoru;
Savetovalište za pripremu žena za trudnoću, porođaj, dojenje i odgoj deteta,
Savetovalište za prisile i zavisnosti (od tableta, interneta, telefona, itd.);
Savetovalište za rehabilitaciju povreda, preloma i deformiteta;
Savetovalište za pomoć kod traume, krize i gubitka;
Savetovalište za starije osobe i poremećaje pamćenja;
Savetovalište za obolele od telesnih bolesti sa psihološkim problemima (dijabetes, astma, reumatoidni artitis, maligna oboljenja, itd.);
Savetovalište za hronična bolna stanja;
Savetovalište za poremećaje ishrane (gojaznost, mršavost).

Stručnjaci u Psihološko-psihijatrijskom centru

Koordinator Psihološko-psihijatrijskog centra je prof. dr Nikola Ilanković, redovni profesor na Katedri psihijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predavač na postdiplomskim kursevima iz oblasti kliničke neurofiziologije sa epileptologijom, biološke psihijatrije, sudske psihijatrije, socijalne psihijatrije, bolesti zavisnosti i psihoterapije. Profesor je na postdiplomskom kursu iz klinički primenjene neuroanatomije i na doktorskim studijama iz oblasti neuronauke. Takođe je i predsednik udruženja neuropsihijatara Srbije i član Američkog, Britanskog i Svetskog udruženja psihijatara.

U okviru Psihološko-psihijatrijskog centra za zdravlje naših pacijenata brinu se i prof.  dr sc med Vera Ilanković, razvojni terapeut i psihomotorni rehabilitator, kao i mr sci Sandra Stanković, dipl. klinički psiholog-psihoterapeut.

Informacije i zakazivanje