Primena ultrazvuka u neurologiji

Već više decenija primena ultrazvučne dijagnostike u raznim granama medicine zauzima centralno mesto, pre svega zbog činjenice da se radi o efikasnoj, bezbednoj i relativno jeftinoj dijagnostičkoj proceduri. Od svog uvođenja u praktičnu primenu pa sve do danas ultrazvučni aparati su doživeli veliki tehnološki napredak, te danas omogućuju da se vizuelizuju ne samo grube strukturne karakteristike organa, već i suptilni anatomski detalji, kao i različite funkcionalne osobine tkiva i organa.

Primena ultrazvuka u neurologiji počela je šezdesetih godina prošlog veka, kada je postalo jasno da promene na arterijskim krvnim sudovima, koji odvode krv u mozak, igraju najznačajniju ulogu u nastanku moždanog udara. Danas je primena ultrazvuka u dijagnostici cerebrovaskularnih bolesti i ne samo njih nezaobilazna procedura, koja i dalje potvrđuje da je visoko efikasna, bezbedna i neškodljiva za pacijenta i u poređenju sa drugim dijagnostičkim procedurama relativno jeftina.

Dopler ultrazvuk krvnih sudova vrata

Reč je o dijagnostičkoj, ultrazvučnoj metodi, baziranoj na tzv. Doplerovom efektu, odnosno fizičkom principu, koji omogućava da primenom ultrazvuka odredimo brzinu protoka krvi u krvnim sudovima. Dopler ultrazvuk magistralnih krvnih sudova vrata omogućuje da vrlo detaljno sagledamo strukturne karakteristike krvnih sudova vrata, zatim da u realnom vremenu prikažemo protok krvi kroz njih, kao i da izmerimo sve bitne karakteristike protoka, kao što su brzina ili otpor protoku.

Magistralni krvni sudovi vrata su: zajednička karotidna arterija (ACC), unutrašnja karotidna arterija (ACI), spoljna karotidna arterija (ACE), vertebralna arterija (AV) i unutrašnja jugularna vena (VJI). 

Zajednička karotidna arterija nastaje iz krvnih sudova koji direktno izlaze iz srca i ona se račva u unutrašnju i spoljašnju karotidnu arteriju. Unutrašnja karotidna arterija je ključni krvni sud koji ulazi u lobanju i daljim grananjem daje krvne sudove, koji ishranjuju i samo  moždano tkivo. Spoljnja karotidna arterija snadbeva krvlju strukture glave, van unutrašnjosti lobanje i nema ključni značaj u snadbevanju mozga krvlju. Pomoću Dopler ultrazvuka krvnih sudova vrata možemo precizno odrediti pravac pružanja krvnog suda, utvrditi da li ima nekih anomalija te vrste, kao što su savijanje arterije pod oštrim uglom, višestruki pregibi arterija, kao i uvrtanje arterija. Navedene anomalije mogu i ne moraju imati značaja za protok krvi kroz ove krvne sudove, što takođe možemo potvrditi ili isključiti ovom dijagnostičkom procedurom.

Dopler ultrazvuk krvnih sudova vrata moguće je precizno odrediti prečnik krvnog suda, a ono što je možda njegova najznačajnija uloga jeste mogućnost vrlo precizne analize same strukture zida krvnog suda. Zid arterijskog krvnog suda je sastavljen iz tri sloja. Unutrašnji sloj ili intima sastoji se iz praktično jednog sloja ćelija, koje čine endotel. Ovaj sloj je najvažniji kako u strukturnom tako i u funkcionalnom smislu. Srednji sloj ili medija sastoji se od mišićnih i elasatičnih vlakana. Spoljni sloj ili adventicija je sloj koji se sastoji od vezivnog tkiva. Unutrašnji i srednji sloj zajedno čine intimomedijalni kompleks (IMK), čiju debljinu možemo meriti ultrazvukom. 

Primena Doplera ultrazvuka magistralnih krvnih sudova vrata

Debljina IMK je ključni pokazatelj naperedovanja procesa arterioskleroze krvnih sudova uopšte, pa tako i magistralnih krvnih sudova vrata. IMK normalno postaje deblji kako osoba stari, ali postoje dozvoljene granice za određenu životnu dob, unutra kojih treba da se kreće debljina IMK. Ukoliko je IMK veći od dozvoljenog, to je veći rizik od iznenadnih vaskularnih akcidenata, kao što su srčani ili moždani udar.

Drugi ključni aspekt upotrebe Doplera ultrazvuk magistralnih krvnih sudova vrata u analizi strukture zida arterijskih krvnih sudova je mogućnost otkrivanja fokalnih zadebljanja zida krvnog suda, ili arteriosklerotskih plakova, koji predstavljaju posledicu uznapredovalog procesa arterioskelroze, odnosno velikog nakupljanja masti i drugih štetnih supstanci  u zidu krvnog suda. Ovom dijagnostičkom procedurom može se precizno definisati veličina arteriosklerotskog plaka, i procenta do koga taj plak sužava sam krvni sud, što je od ključnog značaja u proceni daljeg tretmana, odnosno opredelenja za dalje konzervativno, odnosno medikamentozno lečenje ili pak za hirurško lečenje.

Kriterijum, koji opredeljuje lekara da pacijenta pošalje na dalje hirurško lečenje je postojanje suženja prečnika krvnog suda plakom za više od 70%, pri čemu se na mestu suženja i oko njega konstatuju i promene protoka krvi, za koje se zna da su od značaja za celokupan protok krvi u mozgu. Postojanje suženja u manjem procentu zahteva  medikamentozno lečenje, te redovne kontrole neurologa i laboratorijskih parametara, pre svega nivo masnoća u krvi. Druge ključne karakteristike arteriosklerotskog plaka, koje definišemo Dopler UZ su struktura, izgled površine i postojanje eventualnih komplikacija samog plaka, kao što su krvarenje u plaku ili pukotina, odnosno ruptura površine, što predstavlja znake tzv. nestabilnosti plaka i takođe indikaciju za hitan pregled vaskularnog hirurga i eventualan hirurški tretman. 

Upotreba Dopler ultrazvuk krvnih sudova vrata smatra se nezaobilaznom procedurom u dijagnostičkom postupku kako kod osoba koje nemaju simptome neurološke bolesti, ali imaju faktore rizika za cerebrovaskularnu bolest (pušenje, povećane masnoće u krvi, povećan krvni pritisak, gojaznost, šećerna bolest, srčane bolesti), tako i kod osoba koje su imale ili imaju neurološke tegobe kao što su: prolazna slabost ili trnjenje jedne strane tela u trajanju manjem od jednog sata, prolazni gubitak vida na jednom oku, vrtoglavica, nestabilnost pri stajanju i hodu, nesvestica, gubici svesti. Takođe, primena ove dijagnostičke metode se savetuje kod osoba koje imaju novonastale glavobolje, posebno jedne polovine glave, zatim povrede ili udarce u vrat i prisustvo pulsirajućih masa u vratu, te zujanje u ušima. Dopler ultrazvuk magistralnih krvnih sudova vrata služi nam i za praćenje već ranije dijagnostikovane arteriosklerotske bolesti karotidnih krvnih sudova. U zavisnosti od stepena suženja krvnih sudova kontrolni pregledi Dopler ultrazvuk metodom obavljaju  se  u periodima od 6 do 24 meseca.

Primenju je se, takođe i u preoperativnoj pripremi za veće hirurške intervencije na srcu  i krvnim sudovima.

Još jednom treba naglasiti da se radi o neškodljivoj, bezbolnoj, neinvazivnoj proceduri, koja je visoko pouzdana u navedenim indikacijama, pri čemu je cena pregleda relativno jeftina u poređenju sa drugim dijagnostičkim metodama, koje služe za evaluaciju krvnih sudova vrata.

Odeljenje neurologije
Dom Zdravlja Dr Ristić

Informacije i zakazivanje