Savremene metode lečenja kamena u bubregu

Prva asocijacija kada se pomene kamen u bubregu je „napad bubrega“ i izrazito jaki bolovi koji se tom prilikom javljaju, a pacijenti koji su iskusili ove tegobe ne zaboravljaju ih! Zbog toga i ne čudi što su dva najčešća pitanja koja pacijenti postavljaju upravo u vezi sa efikasnim izlečenjem kamena u bubregu i načinima da se predupredi njegovo ponovno stvaranje.

Učestalost kamena u bubregu u savremenom svetu je u neprekidnom povećanju - smatra se da će svaka 10 osoba u svom životnom veku stvoriti kamen. Kako ovakav porast učestalosti objasniti?

Gotovo da nema osobe koja na pitanje da li se dovoljno kreće i unosi dovoljno tečnosti ne bi odgovorila odrečno. Upravo te navike koje proističu iz savremenog načina života, dugotrajnog boravka u zatvorenom prostoru, uz najveći deo radnog vremena proveden u sedećem položaju, kao i nedovoljno unošenje tečnosti i gotovo neprimetnu dehidrataciju zbog mikroklimatskih faktora, povećavaju rizik od nastanka kamena u bubregu i učestalost ovog oboljenja.

Prepoznajući značaj unapređenja metoda lečenja kamena u bubregu, savremena medicina otkrila je moderne tehnike lečenja koje su prilagođene karakteristikama samog kamena, a koje  na efikasan način i uz minimalnu invazivnost rešavaju pomenuti problem. Značaj primene takvih metoda prepoznala je i Opšta bolnica MediGroup koja je, na čelu sa dr Milanom Mijovićem i u saradnji sa docentom dr Otašem Durutovićem, početkom godine pokrenula Centar izvrsnosti na polju lečenja kamena u bubregu i mokraćnim putevima.

Jedna od savremenih metoda lečenja kamena u bubregu jeste Perkutana nefrolitolapaksija (PCNL). Ova metoda sprovodi se u slučaju kada je u bubregu prisutan kamen od 2 centimetara i veći, gde su se konvencionalne metode lečenja pokazale nedovoljno efikasnim ili preterano agresivnim. Zahvaljujući ovoj metodi, nakon samo jedne intervencije, u potpunosti se može ukloniti kamen veličine i do 10 centimetara, zbog čega se PNCL danas smatra „zlatnim standardom“ u lečenju masivne kalkuloze bubrega. Postoperativni tok nakon procedure traje par dana nakon čega se pacijent otpušta kući gde se može vratiti uobičajenim aktivnostima.

Drugo polje u kojem Opšta Bolnica MediGroup vidi potencijal za unapređenje lečenja pacijenata sa kamenom urotrakta, jeste primena fleksibilnih instrumenata i efikasnih izvora energije. Laser kao izvor energije za usitnjavanje kamena sve više preuzima primat u lečenju, a u slučajevima kada kamen nije prevelike tvrdoće, moguće ga je pretvoriti u prah i time eliminaciju učiniti bezbolnom i kompletnom. Ovu proceduru odlikuje izuzetno kratak postoperativni tok, dok se cela procedura može obaviti u jednom danu.

Informacije i zakazivanje