Sveobuhvatni zdravstveni pregledi

MediGroup je pripremio više paketa zdravstvenih pregleda u cilju prevencije i ranog otkrivanja različith oboljenja. Sveobuhvatni zdravstveni pregledi omogućavaju detaljnu kontrolu i preciznu procenu zdravstvenog stanja svakog pojedinca.

Potpuni zdravstveni skrining - THS

U toku jednog dana i sa krajnjom tačnošću identifikuje svaki faktor rizika za pojavu brojnih oboljenja. Posebna pažnja se posvećuje rizicima u vezi sa oboljenjima kardiovaskularnog sistema i malignih bolesti.