Hirurško lečenje umbilikalne kile (kilom se naziva ispadanje jednog dela trbušnih organa zajedno sa trbušnom maramicom kroz otvor u trbušnom zidu) otvaranjem, vraćanjem sadržaja u trbušnu šupljinu, izrezivanje kilne vreće i ušivanje uz eventualno postavljanje posebne mrežice koja ojačava trbušni zid.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija