Operacija slepog ceva (Apendektomija) predstavlja hitno hirurško uklanjanje inficiranog slepog creva (akutni appendicitis).

Kada se zakazuje operacija slepog creva

Pacijenti sa sumnjom na upalu slepog creva se ne zakazuju, već se hitno upućuju u opštu bolnicu MediGroup, gde je organizovana služba opšte hirurgije 24h / 365 dana u godini. Pacijent se pregleda, hitno obradi i u najkraćem roku operiše.

Najčešći simptomi upale slepog creva su bol u predelu sredine trbuha koji se spušta prema desnoj donjoj polovini trbuha. Postoji opasnost da ukoliko se pacijenti ne jave lekaru u periodu od 48-72h dodje do perforacije slepog creva, te nastajanja ozbiljnog oboljenja – peritonitisa koje može ugroziti život. 

Kako se obavlja laparoskopska operacija slepog creva

Operativni zahvat laparoskopske apendektomije se obavlja u opštoj anesteziji, kroz nekoliko malih rezova od 5 – 10 mm u predelu pupka i donjoj polovini trbuha.

Preseca se koža i potkožno tkivo, te plasiraju portovi kroz koje se izvrši insuflacija CO2 gasa i kreira pneumoperitoneum.

Uz korišćenje specijalno kreiranih laparoskopskih hirurških instrumenata prepariše se inficirano slepo crevo, ligiraju se krvni sudovi te se podvezuje slepo crevo na bazi uz pomoć omče ili staplera, odstrani uz pomoć specijalne kesice iz trbuha i uputi na histopatološku analizu. U pojedinim slučajevima pucanja slepog creva, dodatno se vrši lavaža i ispiranje trbušne duplje i postavlja ciljana drenaža trbuha.

Važne napomene:

- Lekar će detaljno objasniti hitnost procedure i zatražiti od pacijenta da potpiše formular saglasnosti za obavljanje procedure.
- Pažljivo pročitajte obrazac, te postavljajte lekaru pitanja ukoliko postoje nejasnoće.
- Neophodno je da pacijenti lekara obaveste ukoliko su u drugom stanju, alergični na neke lekove ili hranu, zatim pruže informacije koje lekove uzimaju, da li su imali problema sa premećajem koagulacije krvi i da li uzimaju lekove koji utiču na zgrušavanje krvi.
- Procedura zahteva hitnu preoperativnu pripremu: laboratorijske analize, internistički pregled, po potrebi ultrazvučni pregled abdomena.
- Obavezna je hospitalizacija.
- Boravak u bolnici je do 2 dana, osim kod perforacije kada je duži oporavak.
- Posle operacije slepog creva neophodan je oporavak i mirovanje.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija