Dijagnostička metoda prikaza arterija koje hrane srčani mišić, upotrebom multislajsnog skenera, koji prikazuje protok krvi u koronarnim arterijama, i kompjuterskog softvera, da bi se dobio odgovarajući trodimenzionalni prikaz. MSCT angiografija je neinvazivni način prikazivanja zidova abdominalne aorte, i dijagnostikovanja aterosklerotskih plakova.

Mesto pregleda