Radiološka dijagnostička metoda pregleda - anastomoza - prirodno ili veštački stvorenih veza između šupljih struktura u organizmu: krvni i limfni sudovi, organi za varenje, ili organi urinarnog trakta. Veštački stvorene (hirurške) anastomoze mogu biti patološke (zbog bolesti), najčešće nastale nakon povrede ili infekcije, i obično se nazivaju fistule, i hirurškom intervencijom stvorene anastomoze (npr. arterio-venska fistula, nastala hirurškim spajanjem arterije i vene). Uslugu obavlja prof. dr Šaranović.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca