Kardiotokografija ili CTG predstavlja zapis srčanih tonova bebe. Pored srčanih tonova, ovim testom se dobija uvid u oksigenizaciju ploda, kao i u postojanje, učestalost i snagu kontrakcija materice.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi3400 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije