Ginekološki 4D ultrazvuk predstavlja ultrazvučnu dijagnostiku reproduktivnih organa žene i prikaz ploda kod trudnica na najsavremenijem ultrazvučnom aparatu koji omogućava prikaz svih struktura sa neverovatnim detaljima i vizualizaciju pokreta ploda u realnom vremenu. 

Ginekološki 4D ultrazvuk je bezbedna metoda i za plod i majku i može se ponavljati nebrojeno puta.

U odnosu na dvodimenzionalnu crno-belu sliku klasičnog 2D ultrazvučnog aparata, 3D slika predstavlja prikaz ploda u tri ravni, sa znatno više detalja i percepcijom dubine, a 4D dodaje i komponentu vremena na 3D snimak i zapravo prestavlja video zapis pokretanja ploda u toku pregleda, sa neverovatnim anatomskim detaljima ploda.

Priikom 4D ultrazvuka buduća majka sve vreme može pratiti snimak ploda na monitoru.

Ovom metodom se jako dobro mogu videti veličina i celokupna anatomija ploda, rast i razvoj pojedinih struktura i organa, detaljan prikaz posteljice, procena količine plodove vode, krvni sudovi u pupčanoj vrpci i njihov protok, detaljan prikaz svih organa fetusa, centralni nervni sistem, srce i srčana radnja, urinarni trakt, dužina ekstremiteta, šake i stopala i broj prstića, pol, detaljan prikaz lobanje, lica sa neverovatnim detaljima i grimasama, sve pokrete ploda, osmeh, zevanje, sisanje prsta, češkanje.

4D ultrazvučnom dijagnostikom se veoma precizno mogu otkriti poremećaji u razvoju ploda, prisustvo anomalija, a takođe sa velikom pouzdnošću može se potvrditi uredan tok trudnoće bez komplikacija. 

Kada se zakazuje 4d ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvučne kontrole se obavljaju tokom čitave trudnoće, na 6-8 nedelja prosečno, i svaka od njih može se obaviti na 4D ultrazvučnom aparatu. 

Posebno je važno da se na ovom aparatu obavi ekspertski ultrazvuk, najdetaljniji pregled ploda i svih sistema organa, koji se obavlja u intervalu od 20-24. nedelje gestacije, u drugom trimestru. 

Savetuje se takođe da se i UZ pregled u prvom trimestru od 12-14. nedelje, takozvani dabl (Double screening) test, uradi na 4D ultrazvučnom aparatu, kao i jedan ultrazvuk u trećem trimestru, oko 32. nedelje gestacije, kada će se proceniti veličina i težina ploda na porođaju, količina plodove vode, pozicija i karakteristike posteljice, fetalna cirkulacija putem kolor-dopler metode i prezentacija ploda odnosno prednjačeći deo ploda.

4D ultrazvučnom metodom može se raditi i standardan ginekološki ultrazvučni pregled kod žena, sa detaljnijim prikazom materice, jajovoda, janika i patoloških promena te regije.

Kako se izvodi Ginekološki 4D ultrazvuk

4D ultrazvučna dijagnostika se izvodi na isti način kao i klasičan 2D ultrazvuk, gde pacijentkinja udobno leži na radiološkom krevetu, a ginekolog uz nanošenje gela prelazi ultrazvučnom sondom preko površine stomaka trudnice. 

Koriste se ultrazvučni talasi koji se odašiljaju iz sonde, prolaze kroz abdomen i potom odbijaju o tkivo ploda i povratno detektuju u istoj sondi, a zatim obrađuju najsavremenijim softverom i prikazuju na ekranu ultrazvučnog aparata. 

Na kraju pregleda trudnica dobija nekoliko vernih 3D slika ploda i 4D snimak na disku, kao dragu uspomenu na „prvi susret“ sa svojom budućom bebom.

Važne napomene

- Pregled uobičajeno treje oko 30 minuta.
- Metoda je jednostavna, bezbolna, komforna i neškodi ni plou ni trudnici.
- Preporuka je da se ekspertski ginekološki ultrazvuk od 20-24. nedelje trudnoće radi pomoću 4D ultrazvučnog aparata.
- Pregled ne zahteva posebnu pripremu.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije