Dijagnostička histeroskopija predstavlja endoskopsku metodu ispitivanja i sagledavanja građe cervikalnog kanala, materice i ušća jajovoda, tokom koga se mogu uzeti uzorci tkiva koji se šalju na histopatološku analizu.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi70000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije