LOOP ekscizija (omčice) je hirurška intervencija uklanjanja atipičnih promena na grliću materice, a predstavlja sečenje tkiva grlića materice strujom. Obim intervencije zavisi od oblika cerviksa, i lokalizacije i proširenosti patoloških promena. Obavlja se u opštoj anesteziji, ambulantno, uz boravak u dnevnoj bolnici. Uzorak tkiva se šalje na patohistološku analizu.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi75000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije