Amniocenteza je intervencija kojom se uzima uzorak amnionske tečnosti, pod kontrolom ultrazvuka. Ova intervencija se radi u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove, i mogu se otkriti hromozomske abnormalnosti, uključujući: Daunov sindrom, trizomiju 13, 18 hromozoma, kao i polnih hromozoma (Tarnerov i Klinefelterov sindrom). Intervencija se uobičajeno obavlja između 16. i 18. nedelje trudnoće, ambulantno.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi50000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije