Dijagnostička metoda određivanja zrelosti fetalnih pluća, analizom uzorka plodove vode. Intervencija se obavlja u stacionaru bolnice.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi40000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije