Prevremeno operativno završavanje trudnoće carskim rezom (Sectio parva), posle 20. nedelje trudnoće, uz prethodni feticid (postupak koji za posledicu ima usmrćenje fetusa). Obavlja se uz saglasnost Etičkog odbora ovlašćene ustanove, na osnovu mišljenja Konzilijuma za fetalne anomalije, kada se na osnovu medicinskih indikacija utvrdi da će se dete roditi sa teškim telesnim ili duševnim nedostatcima, i da se na drugi način ne može spasiti život, ili otkloniti teško narušavanje zdravlja žene.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi334000 RSD

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije