Biopsija jetre je medicinski postupak, kojim se uzima mali komad tkiva jetre za dijagnostičke analize, u svrhu postavljanja dijagnoze, utvrđivanja težine oboljenja, i kod praćenja efekata terapije.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija