Klasična operacija obostrane preponske kile, u opštoj ansteziji.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi275000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija