Plasiranje drena za drenažu grudne duplje, u opštoj anesteziji.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi32600 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija