Celijakoliza je interventna radiološka procedura, koja se koristi u cilju smanjenja bola uzrokovanog malignim obolenjima pankreasa i smanjenja potrebe za uzimanjem veće doze opijata i analgetika.

Procedura predstavlja aplikaciju neurolitičkih lekova u segment simpatičkog nervnog sistema (plexusa celijakusa), koji ima ulogu u patogenezi malignog bola, čime se prekidaju nervna vlakna koja prenose bol. Segment nervnog sistema koji je podrvgnut proceduri ulazi u proces degeneracije i same fibroze.

Celikaoliza se smatra sigurnom interventnom procedurom i prihvaćena je u svetu kao metoda palijativnog lečenja bola.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja Celikaoliza

Maligni proces organa u abdomenu može da uzrokuje bol koju pacijent teško podnosi i često ne može kupirati upotrebom lekova protiv bolova (opijati, analgetici). U tom slučaju pacijent se podrgava celijakolizi kao palijativnom obliku lečenja, u cilju smanjenja bola.

Lekar ili lekari (ako se radi o bolesti koja zahteva konzilijarno lečenje) u konsultaciji sa radiologom, donose odluku da je potrebno uraditi proceduru. Proceduru obavljaju lekari specijalisti radiologije čija je uža specijalnost interventna radiologija, koji je posebno obučen za preglede i intervencije pod kontrolom rendgena, ultrazvuka, skenera i magnetne rezonance.

U zavisnosti od vrste i stadijuma oboljenja, mogu postojati i druge metode lečenja. Preporuka je da se pre odluke o intervenciji detaljno porazgovara sa nadležnim lekarom o alternativnim metodama.

Kako se obavlja intervencija

Medicinsko osoblje će pacijenta namestiti u položaj koji je lekar izabrao kao najpodesniji za intervencuju, na osnovu snimaka. Pacijentu se plasira braunila u venu ruke, kroz koju će po potrebi dobiti sredstvo za smirenje, sredstvo protiv bolova ili kontrast.

Po izvršenoj pripremi, biće izvršen pregled skenerom, u svrhu određivanja najpodesnijeg pristupa navedenom segmentu nervog sistema. Pristup može biti posteriorno transaortalni, paravertebralni ili transdiskalni, a nekad i prednji. Nijedan pristup nije superioran u odnosu na drugi, već isključivo zavisi od procene radiologa koji će izvesti proceduru (prema kliničkoj i dijagnostičkoj proceni).

Po aplikaciji lokalne anestezije na koži, na tom mestu će lekar napraviti plitak i kratak rez (od 1-2 mm), kako bi olakšao ulazak igle kroz kožu. Kroz to mesto se uvodi igla do segmenta nervnog sistema koji treba lizirati. Kroz iglu će se aplikovati neurolitički lekovi (apsolutni alkohol i anestetičko sredstvo).

Najčešće procedura traje ukupno oko pola sata do 45 min, ali se to ne može striktno unapred utvrditi.

Oporavak

Nakon procedure pacijenti na kolicima se odvode u dnevnu bolnicu. Tamo dobijaju antibiotik kao zaštitu od infekcije, a po potrebu u sredstva za smirenje ili protiv bolova. Pacijenti se prate do dva sata, i ako nema nikakvih komplikacija, posle toga se otpštaju kući.

Ukoliko lekar proceni potrebu za hospitalizacijom, pacijenti odlaze na odelenje interne medicine ili hirurgije, gde će biti pod stalnim lekarskim nadzorom do odluke o otpustu.

Dužina trajanja hospitalicaije je obično jedan dan, ali svakako ukoliko ima kliničkih indikacija biće produžena.

Celikaloliza je vrlo sigurna procedura, ali u medicini uvek postoji rizik od komplikacija. Pre intervencije pacijent dobia sve informacije od radiologa

Važne napomene za pacijente

– Najčešće procedura traje od 30 do 45 min.
– Intervencija najčešće nije bolna, ali pacijenti mog osećati nelagodnost, prolaznu bol ili parestezije (osećaj peckanja, žarenja).
– Ukoliko nema potrebe za hosptalizacijom, pacijenti odlaze kući istog dana, najčešće dva sata posle intervencije.
– Procedura je veoma bezbedna, ali ipak postoje rizici od određenih komplikacijama. Pre same intervncije pacijenti dobijaju sve potrebne informacije od lekara.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi130000 RSD

Informacije i zakazivanje

Vaskularna interventna radiologija

Nevaskularna interventna radiologija