Perkutana lavaža kalcifikovanog tendinitisa je interventna radiološka procedura punktiranja i lavaže nakupljenog kalcijuma u tetivama mišiča ramena (rotatorne menšetne).

Kalcifirajući tendinitis 

Kalcifirajući tendinitis je pojava ili taloženje kalcijuma u tetivama raznih delova tela, najčešće u tetivama rotatora ramena nejasne etiologije.

Prema načinu nastanka kalcifikata delimo ih na degenerativne i reaktivne prirode, od kojih se reaktivne uglavnom praćene bolnim sindromom.

Kalcifikacija tetiva prolazi kroz nekoliko faza, od faze stvaranja tj. nakupljanja kalcijuma do faze kada propadaju tetive.

Kako se izvodi procedura

Pre perkutane lavaže kalcifikovanog tendinitisa potrebno je obaviti dijagnostičke prpocedure (RTG, UZ zgloba i mekih tkiva, MR) koje će lekar specijalista prema nalazima i simptomima indikovati.

Proceduru izvodi lekar specijalista radiologije, čija je sfera interesovanja muskuloskeletni sistem. Procedura se izvodi u uslovima lokalne anestezije.

Uz permanentnu kontrolu UZ uređaja, aplikuje se oderđena igla u kalcifikat uz višestruku fenestraciju i ispiranje fiziološkim rastvorom. Na kraju intervencije aplikuje se injekcija kortikosteroida.

Procedura traje oko 30 minuta.

Posle interevencija pacijent sprovodi krioterapiju uz poštedu zgloba određeni vremenski period.

Postupak perkutane lavaže kalcifikovanog tendinitisa je relativno bezbolan, ali kao i svaka procedura u medicini, nosi sa sobom određeni rizik od komplikacija. Sa svim eventualnim rizicima pacijente upoznaje lekar pre intervencije.

Važne napomene za pacijente

– Procedura traje oko 30 minuta.
– Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji.
– Postupak je relativno bezbolan.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosiKontaktirajte nas

Informacije i zakazivanje

Vaskularna interventna radiologija

Nevaskularna interventna radiologija