Analize urina i fecesa

Analize urina i fecesa su najčešće laboratorijske analize koje se rade u cilju procene zdravstrvenog stanja pacijenata. Rezultati pregleda urina i fecesa predstavljaju značajnu kariku u procesima postavljnja dijagnoze, praćenja bolesti i rezultata primenjene terapije kod bolesti urinarnog trakta. 

Analizom urina utvrđuje se ne samo stanje bubega i mokraćnih puteva, nego i ostalih organa koji mogu biti zahvaćeni patološkim procesom koji utiče na promenu fiziološke funkcije bubrega a time i sastav mokraće. Pregled urina je takođe  sastavni deo preventivnih pregleda zdravih ososba. 

Stolica (feces) je materijal čija analiza može dati značajne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta i pomoći u pravovremenom postavljanju dijagnoze. 

Informacije i zakazivanje