Hormoni

Hormoni se stvaraju u endokrinim žlezdama, izlučuju u krv koja ih transportuje do ciljanih ćelija gde treba da ostvare svoju ulogu. Po sastavu mogu biti oligopeptidi i proteini, derivati aminokiselina kao i steroidi. Dejstvo ispoljavaju u vrlo malim količinama na ciljanim ćelijama organizma gde, prepoznaju svoje mesto za koje se vezuju na target ćelijama i ujedno kao dirigenti započinju čitav niz procesa sa ciljem da ostvare svoju ulogu. Obično postoje hormoni koji imaju međusobno suprotna dejstva i dokle god je njihovo lučenje i funkcija sasvim dobro medjusobno regulisana organizam će biti zdrava jedinka. U momentu kada se poremeti pomenuta ravnoteža, kada dominira jedan hormon, dok se drugi ne luče dovoljno, nastaju problemi sa zdravljem koji se ispoljavaju shodno zadacima samog hormona.

Laboratorija iz uzorka krvi određuje nivo hormona. Za pacijente koji su na terapiji, bitno je da se uzorak krvi uzme pre jutarnje terapije. Jutarnji obrok uglavnom ne ometa određivanje hormona, osim ukoliko dobijeni uzorak krvi nije izrazito lipemičan.

Napetost, odnosno stresan doživljaj prilikom venepunkcije (uzimanja uzorka krvi) može imati uticaj na vrednost hormona (prolaktina), te se po nalogu lekara nekada radi dnevni profil za datu analizu sa namerom da se pacijent prilagodi na prostor prijema i plasiranjem braunil da se izbegne uticaj napetosti od uboda igle.

Izbor analiza hormona, kao i njihovo tumačenje treba isključivo ordinirajući lekar da odredi odnosno protumači, shodno anamnestičkim podacima i obavljenom pregledu, kao i dopunskim dijagnostičkim metodama.

Laboratorijski paneli po promotivnoj ceni do 15. jula:
Opšti laboratorijski panel - 2.600 rsd
Laboratorijska panel analiza štitaste žlezde - 1.800 rsd
Laboratorijska panel analiza za žene - 3.700 rsd

Informacije i zakazivanje