Terapijsko plasiranje klasičnog urinarnog katetera odgovarajuće veličine, u cilju kontrolisanog pražnjenja mokraćne bešike (kod retencija - nemogućnosti pražnjenja bešike i inkotinencija - nekontrolisanog pražnjenja bešike).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Hematologija

Hemostaza

Biohemija

Analize urina i fecesa

Hormoni

Tumorski markeri

Imunologija

Serologija

Ostale usluge laboratorije