Ostale usluge laboratorije

Za najstarije, ali i ostale sugrađane, koji nisu u mogućnosti da dođu do naših laboratorijskih punktova, imamo organizovanu terensku službu za uzimanje uzoraka u kućnim uslovima. Potrebno je samo zakazati termin dolaska terenske službe na kućnu adresu putem telefona, kada cete dobiti sve informacije i savete o prethodnoj pripremi. Stručno obučen tim terenske službe, uzorkovaće materijal za laboratorijske analize u udobnosti i okruženju vašeg doma i uzorke transportovati u centralnu laboratoriju poštujući procedure o pravilnom čuvanju i transportovanju uzoraka. Rezultate cete dobiti u najkraćem vremenskom roku, u dogovoru sa terenskim tehničarem, putem e-mail-a.

Za trudnice koje trudnoću prate u našoj ustanovi, na zahtev ordinirajućeg ginekologa koji uzokkuje amnionsku tečnost, u mogućnosti smo da radimo analizu amnionske tečnosti za procenu zrelosti pluća fetusa. Zrelost fetusa se određuje prema zrelosti njegovih pluća. Za procenu zrelosti ploda, odnosno procenu funkcionalne zrelosti pluća koristi se brzi orjentacioni test po Clementsu i određivanje L/S odnosa (odnos koncentracije lecitina i sfingomijelina). U istu svrhu radimo uporedo i analizu lamelarnih tela. Izuzetno dobra korelacija ova dva testa opravdava primenu ovog metoda u proceni zrelosti pluća fetusa. Ovaj metod je koristan u situacijama u kojuma gestaciona starost trudnoće prema datumu poslednjeg ciklusa nije precizno određena.

Muški faktor steriliteta zastupljen je kod polovine parova koji imaju teškoća sa začećem. Spermogram je analiza kojom se muškarac isključuje kao uzrok neplodnosti. Potrebno je zakazati termin za davanje uzorka putem telefona, kada ćete dobiti i instrukcije o prethodnoj pripremi.

Informacije i zakazivanje