Tumorski markeri

Tumorski marker je supstanca koju produkuje sam tumor ili je stvaraju ćelije domaćina kao odgovor na prisustvo tumora u organizmu. Mogu biti različiti proteini, enzimi, hormoni, receptori, onkogeni i njihovi produkti. U dijagnostici se koristite kao jedna od dopunskih procedura koja upotpunjuje kompletno ispitivanje. Tumorski markeri su pouzdani za praćenje efekta primenjene terapije, praćenje toka bolesti i rano otkrivanje recidiva bolesti. Pri tome je važno da se tumorski marker odredi pre početka terapije, kako bi se u daljem toku lečenja imala vrednost za poređenje i praćenje.

U okviru praćenja efekta lečenja i ranog otkrivanja recidiva, određivanje tumorskih markera naročito je opravdano kod raka debelog creva, dojke, jajnika, prostate, testisa i pluća. 

Tumorski markeri mogu biti povećani i u situacijama kada nije prisutan maligni proces u organizmu - npr. kod benignih promena, zapaljenskih bolesti digestivnog trakta, bolesti jetre (ciroza, žačepljenje žučnih kanala), kod pušača. Tumorski markeri nisu povišeni kod svake osobe koja boluje od karcinoma, posebno u ranim stadjumima bolesti. Obzirom na ovo, kao i pomenutu činjenicu da nisu strogo specifični za tkivo i vrstu tumora, neophodno je da se pridržavate preporuka koje vam daje lekar o dinamici praćenja tumorskih markera jer ona mora biti sagledana u sklopu kompletne kliničke slike svakog pacijenta. Potrebno ih je razmatrati u direktnoj sprezi sa drugim kliničkim pregledima, dijafgnostičkim i laboratorijskim procedurama.

Informacije i zakazivanje