Bakteriologija

Mikrobiološka laboratorija Medigroup zdravstvenog sistema sprovodi ispitivanja iz oblasti: bakteriologije, virusologije, parazitologije i mikologije. Cilj rada laboratorije je postavljanje tačne i brze mikrobiološke dijagnoze do koje se dolazi ispitivanjem humanih uzoraka kako vanbolničkih pacijenata, tako i pacijenata iz stacionara. U laboratoriji se, takođe, obavlja i provera mikrobiološke čistoće predmeta i medicinskih instrumenata koji dolaze u kontakt sa pacijentom, biološke kontrole rada autoklava i suvih sterilizatora i interna kontrola kvaliteta rada laboratorije. Osim toga, uz saradnju sa epidemiološkom službom, obavlja se mikrobiološka kontrola bolničke sredine u cilju prevencije, nadzora i sprečavanja širenja eventualno nastalih intrahospitalnih infekcija.

Informacije i zakazivanje