Operacija se primenjuje kod loše sraslih preloma sa posledičnim deformitetom kosti gde po osteotomiji kosti sledi korekcija deformiteta kosti, a potom se aplikuje spoljni fiksator tipa Ilizarov. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.

Mesto pregleda