TRH test se koristi za detektovanje poremećaja drugih hormona hipofize, kao npr za dijagnozu TSH-oma (tumora koji luči TSH), kod dece sa prevremenim pubertetom (gde je odnos LH/FSH povišen), kod sumnje na akromegaliju (povećano lučenje hormona rasta), prolaktinoma (tumor hipofize koji luči hormon prolaktin) ili kod primarnog hipopituitarizma, gde postoji ispad u funkciji više hormona hipofize.

TRH (thyrotropin releasing hormone) ili tireotropin oslobađajući hormon, je peptid koji se sekretuje u hipotalamusu, a koji stimuliše produkciju TSH kao i oslobađanje prolaktina.

Mesto pregleda