Ultrazvučni pregled abdomena je neinvazivna i bezbolna dijanostička metoda, kojom se pomoću utazvučog aparata posmataju organi trbušne duplje. 

Ultrazvučni pregled abdomena se najčešće radi preventivno. Sastavni deo je gotovo svakog sistematskog pregleda, jer se lako izvodi, komforan je za pacijenta i nema štetnog zračenja.

 

Pri pregledu se posmatraju jetra, žučna kesica, pankreas, slezina, trbušni deo aorte, bubrezi, nadbubreže žlezde, mokraćna bešika, kao i prostata kod muškaraca. 

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja ultrazvuk abdomena

Ultrazvučni pregled abdomena se najčešće radi preventivno, ali se može uraditi na preporuku lekara, i kao hitna procedura, ukoliko pacijent ima akutno nastale bolova u stomaku.

Najčešće ultrazvuk abdomena se zakazuje kad pacijent ima tegobe u smislu hroničnih bolova, probadanja, nadimanja, otečen stomak, mučnina, gubitak u telesnoj masi, hronični umor, gubitak apetita i dr.

Ultrazvučnim pregledom stomaka se mogu odrediti veličina i struktura organa i dijagnostikovati promene kao što su: masna jetra, ciroza jetre, hemangiomi, proširenje žučnih puteva, ciste, kalkuloza (kamen u žučnoj kesici, žučnim putevima, kamen u bubregu), zapaljenje žučne kesice, polipi žune kesice i mokaćne beške, suženje ili proširenje lumena trbušne aorte i postojanje plaka, tumorske i metastatske promene na organima.

Kod nekih promena koje se uoče ultrazvučno lekar može savetovati dodatnu dijagnostiku u vidu MSCT ili MRI.

Kako se obavlja ultrazvuk abdomena

Priprema za ultrazvuk stomaka podrazumeva da pacijent par dana pre pregleda ne unosi hranu koja nadima: grašak, pasulj, kupus, sočivo. Dan pre pregleda potrebno je da pacijent uzme 3 puta po 2 tablete Espmisan radi oslobađanja od gasova. Na dan pregleda potrebno je 5-6 sati pre pregleda ne jesti, ne piti kafu, niti konzumirati cigarete, i sat vremena pre pregleda popiti 2-3 čaše obične (negazirane) vode i ne mokriti do završetka pregleda.

Ultrazvučni aparat radi po principu emitovanja talasa visoke frekvence 2-18 MHz iz ultrazvučne sonde. Talasi prolaze kroz tkiva i tečnost, i zavisno od gustine tkiva odbijaju se i varćaju u sondu i formiraju sliku organa, tako da ovaj pregled nema nikakva štetna dejstva na zdravlje pacijenta i može se ponavljati neograničen broj puta. 

Pregled izvodi najčešće specijalista radiologije, ali ga mogu obavljati i drugi specijalisti, koji su za to obučeni (specijalisti gastroenterologije, interne medicine, opšte medicine i dr. ) 

Pacijent je u ležećem položaju, na leđima, ali u određenim segmentima pregleda lekar može zatražiti da pacijent udahne duboko i zadrži dah, kao i da se okrene na levi ili desni bok. 

Lekar sondom prelazi preko kože na koju je nanet gel i posmatra organe abdomena. Gel je na vodenoj bazi, ne izaziva alergije i lagano se uklanja sa kože. Zavisno od konstitucije pacijenta, lekar ponekad mora da jače pritisne sondu, a ponekad prelazak sondom u regiji pune mokraćne bešike, može da bude blago neprijatan. 

Neposredno nakon pregleda lekar daje izveštaj, koji nakon toga pacijent nosi lekaru, koji je uputio na ultrazvučni pregled.

Važne napomene

- Ukolio se radi o hitnom stanju pregled se obalja bez pripreme.
- Pregled je bezbolan i bezbedan.
- Odmah nakon pregleda pacijent može da nastavi sa redovnim aktivnostima.
- Trajanje pregleda je oko 30 minuta. 

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi6000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca