Koronarografija je invazivna dijagnostička procedura, koja predstavlja zlatni standard u dijagnostici i lečenju koronarne bolesti. Na osnovu nalaza koronarografije se određuju
dalji modaliteti lečenja: nastavak medikamentozne terapije, plasiranje intravaskularnih proteza (stentova), ili hirurška revaskularizacija operacijom aortkoronarnog premošćavanja.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija