Ponekad kod teških i slabo pokretnih bolesnika potrebno je EKG uraditi na terenu, to jest u stanu bolesnika. EKG ili elektrokardiografija predstavlja snimak električne aktivnosti srca sa površine kože pacijenta.

EKG prestavlja standardnu i osnovnu metodu u kardiologiji i sastavni je deo kardiološkog pregleda.

Kako se obavlja EKG

Snimanje se obavlja u stanu bolesnika i izvodi ga medicinski tehničar/sestra ili lekar kardiolog. Kada je bolesnik teško pokretan ili stanje bolesnika je tako teško da on ne može da dođe u ordinaciju na pregled sam, niti uz pomoć članova porodice, snimanje se obavlja na adresi bolesnka.

EKG se snima tako što pacijent skine odeću sa gornjeg dela tela, oslobodi noge u predelu izad skočnih zglobova a medicinska sestra/tehničar navlaži vodom kožu i postavi elektrode EKG.

Elektrode se postavljaju na tačno odredjena mesta i to na obe ruke i noge po jedna elektroda, i 6 elektroda se postavlja na prednji zid grudnog koša.

Na taj način se snima standardni 12-to kanalni EKG.

Na elektrokardiografiji se može videti da li je ritam normalan ili pak postoji poremećaj ritma, kakva je osovina srca, brzina rada srca ili puls, da li postoji poremećaj provođenja takozvanih blokova prvog, drugog i trećeg stepena. Zatim, da li postoji blok leve grane ili desne grane Hisovog snopa, da li blok kompletan ili inkompletan, da li postoje znaci nedovoljnog snabdevanja srčanog mišića krvlju (ishemija), pored toga se mogu videti znaci postojanja srčanog udara (inferkta srca)…

EKG je često podložan promenama i potrebno ga je raditi prilikom svakog pregleda kardiologa, a ponekad kada je to indikovano i više puta kod istog bolesnika.

Važne napomene

– Snimanje EKG traje 5 minuta, po potrebi i duže.
– Ne postoji posebna priprema za EKG.
– Procedura je potpuno bezbolana.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi4000 RSD

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija